Jste zde

Zprávy

Přihlášky ke studiu bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic na ETF UK do 10. srpna 2021

(MV) V rámci druhého kola přijímacího řízení je možné do 10. srpna 2021 podávat přihlášky ke studiu bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Studium je určené především pro zájemce o teologii v ekumenických souvislostech, o spiritualitu, o křesťanské kořeny evropské kultury a o roli církví a křesťanů v dnešním světě. V rámci studia je uplatňován ekumenicky otevřený a odborně fundovaný přístup v kombinaci s úsilím o vytvoření prostředí přátelských vztahů mezi studenty a vyučujícími. Zájemci se vedle studia mohou zapojit do aktivit spojených s rozvojem spirituality (např. slavení společných bohoslužeb, účast na duchovních cvičeních). Organizace studia vychází vstříc těm, kteří studují další obor nebo již pracují. Kromě desetidenního úvodního studijního soustředění v září je výuka soustředěna do jednoho odpoledne a večera v týdnu (středa).

Více informací naleznete na stránkách Institutu ekumenických studií (https://www.iespraha.cz/) nebo na stránkách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (https://web.etf.cuni.cz/ETFN-520.html).

Institut ekumenických studií v Praze oslavil 25 let existence

(MV) V sobotu 12. června 2021 odpoledne se v Club Kině v Černošicích uskutečnilo setkání studentů, absolventů, vyučujících a přátel u příležitosti 25. výročí existence spolku Institut ekumenických studií v Praze, které se konalo v náhradním termínu kvůli epidemiologickým opatřením v loňském roce.

Institut vznikl jako občanské sdružení v roce 1994 a následující rok zahájil výuku čtyřletého ekumenicky pojatého studijního programu teologie. Studium v sobě spojovalo zkušenosti teologického vzdělávání z doby před rokem 1989 v okruhu tzv. pražské obce kolem tajně svěceného biskupa Jana Konzala, dále zkušenosti několika asistentů z Husitské teologické fakulty a několika katolických kněží. V akademickém roce 1998/1999 převzala Evangelická teologická fakulta studijní program jako čtyřletý bakalářský obor s názvem Teologie křesťanských tradic (od 2008/2009 bylo studium zkráceno na standardní tři roky).

Institut ekumenických studií (IES) od té doby spolupracuje s fakultou při podpoře studia, např. organizuje aktivity spojené se studiem (např. úvodní intenzivní studijní soustředění) nebo víkendové semináře zájemců o teologii. Jeho členy jsou většinou absolventi nebo další příznivci ekumenického vzdělávání. Činnost IES je závislá na darech a dobrovolnické práci. Více informací viz: https://www.iespraha.cz/

Katolická akce v Rakousku zahájila synodální proces

(KAP) Katolická akce v Rakousku (Katholische Aktion Österreich, zkratka KAÖ), oficiální organizace laiků zřízená rakouskou biskupskou konferencí v roce 2012, oznámila, že přijala pozvání papeže Františka a zahájila v Rakousku synodální proces. Spolu s oznámením zahájení synodálního procesu byl zveřejněn dokument s prvními návrhy témat, které jsou inspirovány konstitucemi II. vatikánského koncilu o církvi Lumen gentium a o církvi v dnešním světě Gaudium et spes. Jednotlivci nebo skupiny byli vyzváni, aby podle svého uvážení doplnili další témata. Odpovědi mají být zaslány do konce července na adresu institutu pro církevní sociální výzkum, který vede emeritní profesor pastorální teologie Paul M. Zulehner. Výsledný seznam navržených témat bude poté zveřejněn na internetových stránkách s žádostí o stanovení priorit (plánována do 15. září). Na základě výsledků vypracují odborné skupiny dokumenty k vybraným nejdůležitějším tématům, o kterých by se mělo diskutovat a hlasovat na synodálním shromáždění KAÖ koncem září.

Synodální proces v Rakousku je možné chápat jako určitou přípravu na celocírkevní synodální proces v rámci přípravy na XVI. řádné valné zasedání synody biskupů na téma “Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání”, které se uskuteční v Římě v říjnu 2023.

Nová podoba celocírkevního synodálního procesu

(VaticanNews/MV) Podle dokumentu, zveřejněného 21. května 2021 generálním sekretářem synody biskupů kardinálem Mario Grechem, má být příprava na XVI. řádné valné zasedání synody biskupů na téma “Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání” pojata nově s výrazně větším zapojením místních církví.

Synodální proces je rozvržen do tří fází: na fázi diecézní, kontinentální a univerzální. Spočívat by měl v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním synody biskupů v Římě. Smyslem takového procesu je, aby se do celého procesu více angažoval Boží lid: “Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” uvedl k tomu kardinál Grech. Oficiálně má být proces zahájen papežem Františkem ve dnech 9. a 10. října 2021. V jednotlivých diecézích by měl být synodální proces zahájen 17. října 2021 pod vedením diecézním biskupů.

Diecézní fáze potrvá od října 2021 do dubna 2022. Proces na úrovni diecézí vyvrcholí předsynodálním setkáním. Poté budou výsledky jednání zaslány biskupské konferenci. Shromáždění biskupové vypracují syntézu, která bude zaslána generálnímu sekretariátu synody (do dubna 2022). Na základě těchto podkladů bude generálním sekretariátem synody biskupů vypracováno první Instrumentum laboris, které bude zveřejněno v září 2022. Tím bude zahájena druhá fáze, tzv. kontinentální fáze, která potrvá od září 2022 do března 2023. Jejím úkolem bude vést dialog o vypracovaném Instrumentum laboris na kontinentální úrovni s přihlédnutím ke zvláštnímu kulturnímu kontextu daného regionu či kontinentu. Podílet se na něm budou zástupci biskupských konferencí v rámci regionů a jimi pověření odborníci. Zakončen bude předsynodálními zasedáními na úrovni kontinentů, které schválí dokumenty, který budou v březnu 2023 zaslány generálnímu sekretariátu Na jejich základě bude následně vypracováno druhé Instrumentum labori, zveřejněné nejpozději v červnu 2023. Třetí fází bude shromáždění biskupů v Římě v říjnu 2023, kterým celý synodální proces vyvrcholí. Nová podoba celého synodálního procesu uvádí do praxe postupy stanovené v apoštolské konstituci papeže Františka o synodě biskupů Episcopalis Communio z roku 2018.

Vídeňský kardinál a rakouský ministr školství vyzývají k očkování

(KAP) Vídeňský kardinál Christoph Schönborn a rakouský ministr školství Heinz Faßmann vyzvali ve společném dopise z 1. července 2021 k očkování proti covidu jako k ústřednímu opatření v boji proti pandemii. Dopis je určen především těm katolíkům, které není možné oslovit prostřednictvím běžných komunikačních kanálů. Proto by měl být šířen především v cizojazyčných katolických farnostech. Podobný dopis adresoval ministr školství spolu s předsedou rakouské muslimské obce Ümitem Vuralem muslimským komunitám v Rakousku.

Schönborn a Faßmann v dopise mimo jiné uvádí, že uplynulé měsíce byly pro náboženský a komunitní život v Rakousku obtížnou dobou. Situace se však výrazně zlepšila díky očkování. Bylo umožněno bezpečné soužití v komunitách, rodinách, v kruhu přátel, ve školách nebo v zařízeních volného času. Vyzývají adresáty, aby se seznámili s nabídkami očkování zdarma. Rodiče vybízí, aby zvážili možnost očkování sebe i svých dětí starších 12 let.