Jste zde

Hildegarda z Bingenu o Noci kostelů v Emauzích

V pátek 28. 5. 2021 se již po několikáté konala Noc kostelů, letos se zaměřením na ekologii. Pro opatský kostel v Emauzích byla vybrána jako hlavní téma sv. Hildegarda z Bingenu (1098–1179). Malý soubor zpěváků během večera třikrát provedl Hildegardiny liturgické skladby. Šlo o krátkou vícehlasou improvizaci na téma Laus tibi Christe, Rex angelorum (Chvála tobě Kriste, Králi andělů) ze zpěvohry Ordo Virtutum (Hra o Ctnostech), a dále antifony k Panně Marii O frondens virga (Ó listnatá ratolesti), k Duchu svatému Spiritus sanctus vivificans vita (Duch svatý, oživující život), k Vykupiteli O pastor animarum (Ó pastýři duší), k vyznavačům O successores (Ó následníci) a píseň o Panně Marii O viridissima virga, ave (Vítej, ó nejzelenější ratolesti). Jednotícím motivem textů zpěvů je viriditas, svěží zeleň, která vyjadřuje bujnost přírody a její duchovní rozměr, které Hildegarda z Bingenu ve 12. století vnímala ve vzájemné provázanosti. Z dnešního pohledu lze mluvit o ekologickém či environmentálním chápání kosmu. Koordinátorka Noci kostelů v Emauzích RNDr. Helena Holcová sestavila informační plakáty, které byly připevněny na sloupech kostela. Plakáty obsahovaly latinské originální texty všech zazpívaných skladeb s jejich překlady do češtiny, které převedl autor těchto řádků. Doplňovaly je citáty z Hildegardiných děl Kniha o zásluhách života a O Božím působení v překladu Ludvíky Jarošové.1 Plakáty též obsahovaly stručnou Hildegardinu biografii v datech, fotografii nástěnné malby sv. Hildegardy a archanděla Michaela z kostela Zvěstování Panny Marie v Praze 5 a fotografii současného Bingenu na Rýně, kterou pořídil Martin Grüger, oblát benediktinského Opatství sv. Hildegardy v Rüdesheimu na Rýně. Podkladem pro hudební provedení bylo kritické vydání Hildegardina hudebního díla: Hildegard von Bingen - Lieder. Salzburg : Otto Müller Verlag, 1969.

1 In: Moudrost Hildegardy z Bingenu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998.