Jste zde

Ekumenické kalendárium

sestavilJaroslav Vokoun, doplnil Martin Vaňáč

Únor

1. Václav Koranda ml. (1422/24-1519), rektor pražskéuniverzity, člen poselstva Jiřího z Poděbrad k papeži Piovi II.(1462), po smrti Jana Rokycany od 1471 administrátorem dolní (utrakvistické)konzistoře

2. Uvedení Pánědo chrámu (hromnice). Obětování Páně. Setkání Páně se Simeonem, Den očissťowánjPanny Marye (dle Cithary sanctorum)

3. Blažej, mučedník z počátku 4. století (+316), podlelegendy biskupem v Sebaste v Arménii (dnešní Turecko), byl umučen zapronásledování křesťanů v době císaře Diokleciána, je oblíbeným patronemv různých potřebách, především při onemocněních krku; Ansgar(801-865), biskup spojených diecézí Hamburk a Brémy, je považován za „apoštolaseveru“ a připravovatele cest křesťanství ve Švédsku a Dánsku; Simeon (Bohopříjemce) a Anna

5. Philipp Jakob Spener (1635-1705), luterský farář veFrankfurtu, ve své knížce „Pia desideria (tj. zbožná přání) aneb Srdečná touhapo bohulibém zlepšení pravé evangelické církve“ shrnul nedostatky soudobécírkve a navrhoval nápravu, kniha dala název a program pietistickému hnutí,které se šířilo prostřednictvím domácích modlitebních skupinek (collegiapietatis)

6. Amand (+684), biskup v Maastrichtu, věnoval se misiím(údajně také krátce na území rozsáhlé Sámově říši) a zakládání klášterů

9. Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881), ruský spisovatel;John Hooper (+1555) biskupv Gloucesteru, byl upálen kvůli obvinění z hereze, jednaz prvních obětí pronásledování protestantů v Anglii za vlády Marie I.Katolické či Krvavé (1553-1558)

11. Jan Roh z Domažlic (1485/90-1547), bratrský biskup,zastánce luterské orientace v Jednotě bratrské

14. Cyril (+869), vl. jménem Konstantin, Cyril je řeholní jméno,apoštol Slovanů, zemřel v Římě, krátce po získání příslibu uznáníslovanské řeči jako řeči liturgické od papeže Hadriána II. ;v římskokatolickém kalendáři: Cyril a Metoděj, spolupatronové Evropy

15. Sigfried Švédský (+kol. 1040), mnich z Anglie, bylmisionářem ve Švédsku a Norsku, založil první švédské biskupství jménem Skara,pokřtil krále Olafa, považován za „apoštola Švédů“

18. Martin Luther (1483-1546), vůdčí postava reformacev Německu, původně augustiniánský mnich a profesor na univerzitě ve Wittenbergu

19. Olaf Petersson (1493-1552), literát a reformačníkazatel ve Švédsku, kde byla luterská reformace a sekularizace církevníhomajetku prosazována „shora“ v době vlády Gustava Vasy (1523-1560)

22. StolecPetrův v Antiochii; Jan Rokycana (kol.1397-1471), na sněmu v roce 1435 byl zvolen arcibiskupem, jeho volbu Římani císař Zikmund neuznal

23. Polykarp ze Smyrny (+155/156), biskup ve Smyrně a mučedník,podle tradice žák apoštola Jana, proto je řazen mezi tzv. apoštolské otce;zachoval se jeho dopis Filipským a zpráva o jeho smrti, která je nejstarší dochovanoumimobiblickou zprávou o mučednictví; Jan Valerián Jirsík(1798-1883), českobudějovický biskup, účastník prvního vatikánského koncilu,hlasoval proti prohlášení dogmatu o neomylnosti papeže (v diskusi vyjádřilsvé přesvědčení, že není ani v bibli ani v tradici a církevní praxi dostatekjasných a nezvratných dokladů, aby se o papežské neomylnosti dalos nezbytnou jistotou stanovit, že byla vždy, všude a u všech předmětemvíry), podporoval české školství, průkopník ekumenismu

24. Matěj, apoštol zvolený losem po nanebevstoupení JežíšeKrista