Jste zde

Hans Küng

Žízeň Vatikánu po moci rozděluje křesťanstvo a poškozuje katolicismus

autor: 

Poté, co se papeži Benediktu XVI. postupně podařilo popudit Židy a muslimy, protestanty i reformně orientované katolíky, přišlo nyní na řadu anglikánské společenství, se svými 77 miliony členů třetí nejpočetnější křesťanská denominace, po římskokatolické církvi a církvích pravoslavných.

Umění a otázka po smyslu

autor: 

Autor, nar. 1928, patří k významným "reformním" či "liberálním" katolickým myslitelům a současně k nejznámějším teologům naší doby vůbec.  Jeho práce se týkají fundamentální a dogmatické teologie, nyní se zaměřuje především na otázky ekumenismu a mezináboženského dialogu. Následující úryvek z delší úvahy o

Proč zůstávám katolíkem

autor: 

Dne 18. prosince 1979 vydala Posvátná kongregace pro nauku víry "Deklaraci o některých hlavních bodech prof. Hanse Künga". Deklarace obvinila prof. Künga, že se ve svých dílech vzdálil od "integrální pravdy katolické víry", a prohlásila, že "ho již nelze více považovat za katolického teologa a nemůže více jako takový ani vyučovat". Küng byl jmenovitě obviněn "z pohrdání učitelským úřadem církve" v otázce (mezi jiným) neomylnosti papeže, jak to nejnověji vyjádřil v knize Kirche - gehalten in der Wahrheit? (Církev - setrvávající v pravdě?). To, co následuje, je odpověď profesora Künga.

Zapomenutý koncil?

autor: 

Je druhý vatikánský koncil zapomenut?

U našeho rodinného stolu ve švýcarském Sursee, kde se ustavičně politizovalo, přivedli rodiče občas hovor na první světovou válku, která pro nás děti byla minulostí starou tři čtyři desetiletí. Ale všechny rozhovory i vyobrazení zanechaly v nás dětech přesto jen velmi neurčitý, mlhavý dojem z oné události světových dějin. Chyběl vlastní prožitek.

Pontifikát osudných rozporů

autor: 

Dne 17. října 1979 jsem uveřejnil bilanci prvního roku papežství Jana Pavla II. Tento článek, otištěný v mnoha světových periodikách, rozhodl dva měsíce později o tom, že mi bylo jako katolickému teologovi odňato církevní učitelské oprávnění.

Být křesťanem bez svatozáře

autor: 

HansKüng

Milíbratři a sestry, děkuji srdečně Hnutí lidu církve (KirchenVolksBewegung),církvi „zdola“, že mně jako ekumenického teologa k tomuto prvnímuEkumenickému církevnímu sjezdu pozvala. To mi dává s radostným srdcem oželetto, že zjevně stále ještě nepožívám důvěry církve „nahoře“ a že jsem od níneobdržel žádné pozvání, ačkoliv pro ekumenu církví zrovna tak jako pro ekumenunáboženství dělám už mnoho desetiletí všechno možné. Vy však ode mně očekávátemé osobní svědectví: osobní svědectví na téma „být křesťanem bez svatozáře“.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Hans Küng