Jste zde

Fritjof Capra

Kreativní menšiny

Abychom pochopili naši mnohavrstevnou kulturní krizi, musíme si osvojit extrémně širokou perspektivu a vidět svou situaci v souvislosti s kulturní evolucí lidstva. Musíme svou perspektivu přenést od strnulé fixace na konec dvacátého století k pohledu na časový rozměr zahrnující tisíce let, od pojmu statických společenských struktur

Kritéria nového myšlení v přírodních vědách a teologii

Nové myšlení v přírodních vědách

Staré paradigma přírodních věd lze označit za karteziánské, newtonovské nebo baconovské, protože jeho hlavní vlastnosti byly formulovány Descartesem, Newtonem a Baconem.

Nové paradigma lze popsat jako celostné, ekologické nebo systémové, ale žádné z těchto adjektiv ho přitom necharakterizuje úplně.  Nové myšlení v přírodních vědách zahrnuje následujících pět kritérií. Dvě první se týkají chápání přírody, ostatní tři naší epistemologie.

Přihlásit se k odběru RSS - Fritjof Capra