Jste zde

František Pekárek

Eucharistie ve 3. století

Oddělení hostiny lásky

Obecně se má za to, že k oddělení Večeře Páně (eucharistie) od společného stolování (hostiny) došlo možná už na přelomu 1. a 2. století (list Pliniův) a že nejpozději v průběhu 2. století (Justin Mučedník) byl tento proces dokončen. Bohužel máme k dispozici jen velice omezený materiál, který by se uvedeného problému týkal. Navíc některé texty připouští různé možnosti výkladu a jejich interpretace bývá předmětem sporů.

Kardinálové doby renesance

V této práci se budu zabývat kardinály v období renesance především ze statistického hlediska. Jako zdroj mi posloužily zvláště webové stránky Salvadora Mirandy umístěné na serveru Florida International University.

Přihlásit se k odběru RSS - František Pekárek