Jste zde

Otto Hermann Pesch

Papežství – překážka ekumenického rozhovoru?

V rámci své státní návštěvy v Německu ve dnech 22. až 25. září 2011 navštívil Benedikt XVI. kromě Berlína a Freiburgu také Erfurt - město, jehož „Teologické studium" se v bývalé DDR statečně udrželo jako církevní zařízení, poskytující vzdělání teologickému dorostu, a dnes pod názvem Katolická teologická fakulta zaslouženě našlo své místo na universitě („Haus der Wissenschaften"). V někdejším augustiniánském klášteře se papež na vlastní přání sešel s představiteli Evangelické církve v Německu (EKD), aby s nimi hovořil o stavu ekumenického dialogu, a vedl ekumenickou bohoslužbu.

Trvalý význam Druhého vatikánského koncilu

1. Základní teologická interpretace

Podle teze Karla Rahnera si církev na koncilu poprvé uvědomila, že je světovou církví a jako taková jednala. Takováto teze zní triumfalisticky - světová církev zní podobně jako světová mocnost. Míněn je ale pravý opak. Tezi jde o sebelikvidaci církve jako evropské

Námitka: Ježíš nezaložil papežství!

Ježíš Kristus církev nezaložil. Nezaložil ani Petrův úřad. Proto také papež není nástupce úřadu apoštola Petra. Má se za to, že apoštol Petr byl popraven v Římě, ne společně s apoštolem Pavlem, nýbrž před nebo po jeho smrti a na stejném místě. Petr však římskou obec nezaložil a nebyl ani její první biskup.

Jde o zhroucení katolické víry? V žádném případě. Skutečnost je mnohem lepší! Co víme?

Přihlásit se k odběru RSS - Otto Hermann Pesch