Jste zde

Petr Vondráček

Křesťanští skauti a oddíly očima skautů nekřesťanských oddílů

Úvod

Následující práce je shrnutím kvalitativního sociologického výzkumu na téma „Křesťané očima nekřesťanů", který probíhal formou tří, zhruba hodinových, hloubkových rozhovorů.

Svůj výzkum jsem se rozhodl zacílit na problematiku vztahu křesťanství a skautingu, resp. hlavním zájmem zkoumání byl pohled členů křesťansky nezaměřených oddílů (v ČR většina) na křesťanské skauty, oddíly či celé organizace (v ČR menšina, v zahraničí zcela běžné), vnímání rozdílnosti situace v Čechách a zahraničí atp.

Protipapežská opozice a hereze v době avignonského papežství (1309-1377)

Úvod

V období avignonského papežství mezi lety 1309 a 1377 existovala celá řada heretických skupin a hnutí stejně tak jako mnohá ohniska protipapežské opozice (jak v politické, tak v dogmatické oblasti). V této práci se zaměřuji především na hnutí spirituálních františkánů a s tím spojený „boj" mezi papežem Janem XXII.

Přihlásit se k odběru RSS - Petr Vondráček