Jste zde

Filip Härtel

Pojem naděje mezi Janem Patočkou a Jürgenem Moltmannem II.

2. Pojem naděje u Jürgena Moltmanna

2. 1. Naděje a lidská existence

2. 1. 1. Pojem naděje a eschatologie

Pojem naděje mezi Janem Patočkou a Jürgenem Moltmannem

Pojem naděje patří k těžišti křesťanské víry a teologie. Všeobecně známá je třináctá kapitola prvního listu do Korintu, kde naděje spolu s vírou a láskou tvoří tři základní životní hodnoty. Scholastická teologie s nimi bude pracovat jako s třemi božskými ctnostmi. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál v představování významu naděje.

Má smysl mluvit o jedné církvi?

Negativní teologie je fajn věc, ale nic se nemá přehánět. Mluvit o Bohu a záležitostech nebeských jako o Tajemství – nebo dokonce jako o Ničem, jste-li mistr Eckhart – je zajisté duchaplné a uctivé s ohledem k tomu, na co náš rozum nestačí. Nicméně i náš rozum si, bez nějakého většího namáhání, všimne, že mluvit o jedné církvi ve smyslu jedné organizace, jedné denominace nedává při současné situaci dobrý smysl – že bych zde mluvili o ničem, leč ve smyslu podstatně méně vznešeném.

Přihlásit se k odběru RSS - Filip Härtel