Jste zde

Karel Šimr

Bohoslužby po neštěstích shora či zdola?

autor: 

Na útok střelce na Filosofické fakultě UK v Praze na sklonku roku 2023 reagovaly církve řadou bohoslužeb s připomínkou obětí na místní i celostátní úrovni.

Spravedlnost, nebo milosrdenství?

autor: 

Milosrdenství (v podobě např. tradičních skutků milosrdenství) tvoří hlavní tradiční akcent křesťanské služby a charitativní činnosti. Vedle něj dnes ovšem mnohem více vystupuje do popředí také prvek spravedlnosti, která ostatně v křesťanském chápání vždy představovala nezbytný pendant lásky. Tento pozoruhodný posun v chápání diakonického poslání církve má celou řadu souvislostí.

Nový evangelický zpěvník jako bohoslužebná kniha

autor: 

V adventu 2021 spatřil světlo světa po více než 40 letech od vydání posledního obdobného díla nový Evangelický zpěvník. Zahrnuje 789 položek a je výsledkem 17 let trvajícího úsilí přípravné komise, která v Českobratrské církvi evangelické pracovala pod vedením Miloslava Esterleho. Publikace si jistě zaslouží hlubší pozornost z hlediska hymnologického. Zde se chceme omezit pouze na stručnou liturgickou reflexi.

Církev jako shromáždění svatých

autor: 

Je dobře, že se na stránkách Getseman (i jinde) rozbíhá tolik potřebná diskuse nad reakcemi církví na nouzový stav, který přinesl řadu omezení, ale také příležitostí a výzev. Jednou z nich je bytostná teologická otázka po tom, co dělá církev církví. Nejednorozměrnost odpovědí bývá v ekumenické šíři v posledních desetiletích obvykle zodpovídána pomocí teorie konstitutivních znaků církve (církev se uskutečňuje v bohoslužbě, svědectví, diakonii, případně společenství).

Uvedení do křesťanského života bude tématem studijního dne v Táboře

autor: 
Evangelická liturgická iniciativa Coena zve na již druhý letošní studijní den, který se uskuteční v pátek 25. října 2019 v bývalém augustiniánském klášteře v Táboře.

Luther - mystik víry, slova a svátostí

autor: 

Vokoun Jaroslav, Luther – finále středověké zbožnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2017

Kniha „Luther – finále středověké zbožnosti“ profesora Jaroslava Vokouna přináší na prahu reformačního jubilea portrét německého reformátora, který proměňuje jeho tradiční obraz v českém prostředí.

Basilejské liturgické střípky

autor: 

Na začátku května 2015 jsme se v sedmičlenné skupině lidí z chrásteckého evangelického sboru vydali navštívit partnerskou farnost reformované církve ve švýcarské Basileji. Rád bych se podělil o několik dojmů z tohoto setkání především z liturgického hlediska.

Přihlásit se k odběru RSS - Karel Šimr