Jste zde

Eliška Dana Härtelová

Zrcadlo prostých duší - Doba a teologické souvislosti

Zrcadlo prostých duší je mystický text z počátku čtrnáctého století, jehož autorství bylo s definitivní platností určeno až v minulém století italskou badatelkou Romanou Guarnieri, která si povšimla spojitosti mezi Zrcadlem a inkvizičním procesem s Markétou Porete, severofrancouzskou bekyní upálenou roku 1310 v Paříži.

Ježíš jako zloděj

Komentář k podobenství o zloději v noci přicházejícím

Přihlásit se k odběru RSS - Eliška Dana Härtelová