Jste zde

JaS

Jak Češi znají církve?

autor: 

Jedním z předpokladů ekumenismu je vůbec vzájemná znalost. Zajímavé proto je vědět, co lidé znají o existenci církví. Výzkum ISSP 1999, uskutečněný loni Sociologickým ústavem ČAV a provedený agenturou SC & C, nám může dát základní představu.

Dotazníkem byla zjišťována dvojí znalost: spontánní (respondent si sám vzpomene, které církve zná) a znalost s podporou (tazatel se zeptá na jméno církve, a respondent uvede, zda ji zná či ne). Tabulka na následující straně ukazuje výsledky v procentech, rozděleno podle náboženské příslušnosti odpovídajících.

Dlouhá tradice v pohřbívání

autor: 

Dostal jsem do redakce milou poštu. Tiskovou informaci o „přátelském setkání na téma pohřebnictví“, totiž o 4. mezinárodním veletrhu pohřebnictví VENIA. Je to téma důležité, neb každoročně u nás podle tohoto sdělení umírá 100 000 lidí, ze tří čtvrtin (což je prý světový primát!) spálených v 27 krematoriích, a z jedné čtvrtiny pohřbených na některém z 6500 hřbitovů. Inu, každý tam jednou musíme. A tak se budou vystavovat kremační pece a pietní svítidla, technika pro výkop hrobů a smuteční obřady, taktéž rakve a počítačové systémy pro pohřebnictví, dále balzamování a kovotepectví, jakož i vzorkové úpravy hrobů a likvidace biologických a jiných odpadů. Jsme srdečně zváni (na 23.–25. listopadu do „města, které má dlouholetou tradici v pohřbívání“, jak se v dopise praví, totiž do Brna).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - JaS