Jste zde

Zprávy

Čína: Vězení kvůli encyklice

Peking (KAP) V Číně byl uvězněn katolický podzemní biskup Julius Ťia Č'-kuo (v anglickém přepise Jia Zhiguo) poté, co se pokusil rozšiřovat papežův dopis čínským katolíkům. Podle agentury Asia News připravoval řadu setkání s katolíky, na nichž chtěl encykliku Benedikta XVI. z 30. června představit a vysvětlovat. V dopise papež mezi jiným požaduje plnou náboženskou svobodu pro čínské katolíky a odmítá státní vměšování do církevních záležitostí. Peking k papežovu listu zatím nezaujal oficiální stanovisko, úřady se však snaží zabránit jeho šíření. Biskup Julius Ťia Č'-kuo již v čínském vězení strávil kolem dvaceti let a jen v samotném roce 2004 byl zatčen desetkrát. V současnosti je v čínském vězení přinejmenším pět katolických biskupů.

Biskupové kritizují dodatečné změny v dokumentu

Brasília (KAP) Brazilští biskupové reagují s nevolí na dodatečné změny závěrečného dokumentu plenárního zasedání latinskoamerického episkopátu (CELAM) v Aparecidě. Biskup Pedro Luiz Strighini řekl v Sao Paulu médiím, že změny v textu znevažují všechny účastníky konference a že zvlášť politováníhodné jsou změny týkající se katolických „základních obcí" v Brazílii.

Podle informací biskupů bylo pod vedením předsedy CELAM kardinála Francisca Javiera Errazuriz Ossa (Santiago de Chile) a generálního tajemníka biskupa Andrese Stanovnika provedeno víc než 200 změn v textu již schváleného a papežem ratifikovaného dokumentu. Brazilští biskupové požadují, aby v jejich zemi byl dokument zveřejněn v původním znění, bez dodatečných změn.

V závěrečném dokumentu z Aparecidy biskupové posílili prvořadou opci církve pro chudé. Kromě toho nově zdůraznili význam role žen v církvi a společnosti jakož i ochranu životního prostředí. Dokument výslovně navazuje na čtyři předchozí plenární konference - Rio de Janeiro (1955), Medellin (1968), Puebla (1979) a Santo Domingo (1992). Na rozdíl od předchozích dokumentů tentokrát těžiště spočívalo na pastoraci a v zaměření na každého jednotlivého křesťana. Dokument zdůraznil odpovědnost každého žít svoji víru ve světě a šířit ji. Víra a jednání musejí být podle dokumentu v souladu. Biskupové se v dokumentu také zavazují k „velké kontinentální misii" v Latinské Americe.

Setkání papeže a patriarchy z Moskvy není v dohledu

Vatikán (KAP) Kardinál a přední vatikánský diplomat Roger Etchegaray uvedl v telefonickém interview pro Rádio Vatikán, že pro setkání mezi moskevským pravoslavným patriarchou Aleksijem II. a papežem Benediktem XVI. „zatím není v dohledu ani místo ani datum". Podobné setkání musí být dobře připraveno a nesmí jít jenom o podívanou pro média, řekl kardinál, který Rusko navštívil u příležitosti desátého výročí katolické katedrály v Novosibirsku a zároveň přivezl také osobní poselství papeže moskevskému patriarchovi. Oba vysocí církevní představitelé podle vatikánského diplomata doufají v ekumenické setkání, chtějí je však uskutečnit pouze po náležité přípravě a „pod podmínkou nejjasnější pravdivosti".

Biskupka Kässmannová žádá více ekumeny

Berlín (KAP) Hannoverská evangelická zemská biskupka Margot Kässmannová vyzvala protestantské, katolické a pravoslavné křesťany k silnější spolupráci. Teď sice podle ní je „ekumenická povětrnostní situace mra­zivá", jak řekla berlínskému týdeníku Die Kirche, ale alespoň o Letnicích by se měly konat společné bohoslužby, „které by všechny zúčastněné církve uznávaly jako plnohodnotné bohoslužby," protože Letnice jsou svátkem vzniku církve.

Před nadcházejícím Třetím evropským ekumenickým setkáním v rumunském Sibiu 4. až 9. září musíme dát signál, že je třeba se odvážit být více ekumeničtí, zdůraznila Käss­mannová. Musí být zřetelnější, že přes všechny konflikty se „křesťané orientují podle stejné bible". Kässmannová doufá zejména ve zlepšení napjatých vztahů k pravoslavným církvím, které evangelíky často vnímají jako „zesvětštěné a příliš liberální".

Užitečná by podle názoru biskupky byla společná synoda evropských protestantských církví. Již dosažené vzájemné uznání reformačních církví je podle ní „mnohem širší základnou pro ekumenické působení" než ratifikované texty o poměru ke katolíkům nebo pravo­slavným.

Severokyperští pravoslavní v ohrožení

Nikósie (KAP) Pravoslavný arcibiskup Kypru Chrysostomos II. obvinil takzvanou policii severní Turky obsazené části ostrova, že násilím zabránila křesťanské bohoslužbě. Bohoslužba se konala v kostele režimem přeměněném na muzeum; „policisté" nejdříve vyzvali kněze, aby obřad ukončil, a když neuposlechl, násilně vytlačili věřící z prostoru kostela a uráželi duchovního. Chrysostomos II. případ interpretuje jako další porušování nábo­ženských práv křesťanů v severní části ostrova. Podle údajů pravoslavné církve bylo během okupace tohoto území tureckými militanty odsvěceno celkem 133 z 520 tamních pra­voslavných kostelů. 78 z nich bylo změněno na mešity, další jsou využívány jako vojenské sklady, nemocnice nebo stáje. Přitom bylo odcizeno kolem 15 tisíc ikon, které byly ilegálně rozprodány.

Pohonné hmoty smrti

Brasília (KAP) Brazilský teolog osvobození Frei Betto kritizoval výrobu alternativních pohonných hmot ze zemědělské produkce ve své zemi. Je to neodpovědné a nelidské vůči hladovějícím, napsal v článku s titulem Pohonné hmoty smrti. Poptávka po biopalivech totiž znamená celosvětově zřetelný nárůst cen potravin. V Brazílii, kde se podporuje výroba lihu z cukrové třtiny, museli obyvatelé v první polovině roku 2007 za potraviny platit třikrát víc než ve stejném období loňského roku. Brazilští velkostatkáři se podle Betta doslova vrhli na nové peníze jménem cukrová třtina a zanedbávají pěstování tradičních plodin. Teolog poukazuje i na to, že právě pěstování cukrové třtiny v Brazílii již od koloniálních dob provází extrémní vykořisťování, ničení životního prostředí, zneužívání veřejných peněz a pracovní podmínky blížící se otroctví.

Rakušané pomáhají zachránit vyšebrodský klášter

Linec-Praha (KAP) Jihočeský cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě se daří zachránit před zchátráním. Důležitá přitom je i pomoc z nedalekého Rakouska: V roce 2002 byl v Hor­ním Rakousku založen Spolek pro podporu kláštera Vyšší Brod, který na záchranu významné kulturní památky doposud shromáždil 282 tisíc euro (asi 7,5 mil. Kč). Předseda spolku Peter Ackerlauer je přesvědčeným zastáncem přeshraniční spolupráce i na poli kultury. Vedle Rakušanů přispěla i Evropská unie a další dárci.

Vyšebrodský klášter byl založen roku 1259. Nacisté ho v době okupace zrušili a během komunistického režimu budovy zchátraly. V roce 1990 se na místě opět usadili první dva mniši, kteří započali se sanací a opravami. Dnes jich zde žije osm a klášter se opět stal duchovním centrem kraje a cílem turistů. (Informace na webu www.klaster.vyssibrod.cz).

Cesta do Santiago de Compostela již vede z Čech

Mnichov-Innsbruck (KAP) Letos v létě byl slavnostně otevřen další úsek poutnické cesty sv. Jakuba, mířící z Českého Krumlova přes Horní Rakousko do Altöttingu a Kufsteinu, kde se napojuje na již existující trasu do španělského Santiago de Compostela, jednoho z nejdůležitějších poutních míst středověku. Cesta je jednotně značena stylizovanou zlatou mušlí sv. Jakuba na modrém podkladu a kopíruje původní poutnické trasy. Na trase také lze najít oficiální poutnické ubytovatele, kteří poskytují nocleh se snídaní v cenách do 10 euro. Německy psanou informaci o cestě sv. Jakuba lze najít na webu www.jakobus-weg.de.

Anglikáni se bojí schizmatu

Londýn (KAP) Arcibiskup z Yorku, John Sentamu, varoval před rozštěpením anglikánské církve. Mohlo by trvat staletí než by se schizma zahojilo, řekl britským novinám The Daily Telegraph. Reagoval tím na prohlášení „konzervativních" biskupů, kteří se odmítají napřesrok zúčastnit příští lambethské konference, nejvyššího grémia anglikánů. Chtějí tak protestovat proti arcibiskupovi z Canterbury Rowanu Williamsovi, který je podle nich příliš liberální. Sentamu varuje, že k oficiálnímu setkání neexistuje žádná alternativa a že kdo je bojkotuje, vylučuje se do jisté míry sám z celosvětového „Anglican Communion". Anglikánská církev má svoje kořeny v Canterbury.

Hlavními spornými body v současném anglikánství jsou otázky biskupského svěcení žen a postoje k homosexualitě. Williams se snaží mezi jednotlivými názorovými proudy zprostředkovat, dosud se však krizi nepodařilo uspokojivě vyřešit.