Jste zde

Holandský katechismus

byl pro mne na začátku sedmdesátých let objevem. Obsahoval logicky pohromadě seřazeno vše, co jsem předtím po 9 let slýchal od J. Reinsberga a M. Máši u sv. Havla a v Týně. Díky jim jsem se v katechismu dobře orientoval, nebyly to pro mne nové věci, byl jsem schopen je bez jakékoli přípravy komentovat a vysvětlovat. Hned jak se mi dostal do ruky český překlad, začali jsme ho používat jako základní předlohu při setkávání společenství. Několik let jsme jej probírali. I později, při studiu teologie, mi sloužil jako pomocník pro první populární oživení daného tématu, než jsem sáhl po odbornější literatuře.

První kopie pro potřeby společenství jsme získávali fotografickou cestou, což bylo rychlejší než přepisování, ale stejně poměrně pracné a nákladné. Vzhledem k velkému zájmu o katechismus v mnoha společenstvích jsme se rozhodli spolu se saleziány jej vydat v cyklostylovém vydání v počtu 500 kusů. Byla to naše první rozsáhlejší práce, na které se podílelo v podmínkách přísného utajení asi 8 lidí. Katechismus v našem vydání měl 384 stran, spolu s dodatkem pak 469 stran. To představovalo vrstvu papíru vysokou asi 12 metrů! Pracovali jsme několik měsíců, zejména o sobotách v zimních měsících, kdy nebylo možné pracovat na stavbách. Při práci v jednom objektu v severních Čechách, který je některým čtenářům důvěrně znám, jsme měli z důvodů bezpečnosti uzavřeny celý den okenice. Topili jsme v kamnech, která špatně táhla. Po celodenním pobytu v jejich těsné blízkosti jsem začal pociťovat příznaky nevolnosti, jak se ukázalo způsobené otravou kysličníkem uhelnatým. Stav se rychle zhoršoval a já měl jedinou starost, že když na tom místě umřu, tak všechno prozradím. Dopadlo to nakonec dobře, po několika hodinách velmi nepříjemných stavů jsem byl strašně unavený, ale štastný, že žiju. Jinou "zábavu" jsme zažili při likvidaci odpadů, kterých je při provozu cyklostylu poměrně hodně a které by nás mohly usvědčit. Pálili jsme je ve velkém komíně, do kterého vedly dveře. Komín neměl zpočátku tah, ale najednou se papíry silně rozhořely a začaly lítat komínem. Někdo musel skočit do plamenů a chytat vznášející se a hořící listy. Několik listů, které komínem vylétly, jsme potom lapali venku... Promiňte mi ty vzpomínky. Pouze reaguji na poznámku překladatele předchozího článku o tom, že Holandský katechismus u nás nikdy nevyšel. Vyšel. Někdy koncem sedmdesátých let v nákladu 500 ks; pamatuji si to velmi dobře.

Pavel