Jste zde

Z dopisů čtenářů

...Váš časopis měl velmi zajímavý obsah. Mimo jiné jsem zejména oceňoval homilie P. Máši. V poslední době se mi zdá časopis příliš stereotypní, z větší části přináší články nebo překlady článků převážně protestantského zaměření, z nichž vyplývá spíše, že by křesťané katolického vyznání se měli přizpůsobovat evangelické teologické škole. Velice se mi nelíbí opakované přímé útoky na kardinála Ratzingera, aniž by byly publikovány jeho názory, právě tak není citován Jan Pavel II. Určitou dobu byl časopis převážně tribunou několika členů tzv. podzemní církve. Tyto věci by se asi měly projednávat na půdě církve a nezanášet do ekumenických časopisů. Myslím si, že církvi více prospěje (ať už ji beru podle Ivany Dolejšové jako institutci nebo mystické tělo Kristovo), když křesťané hledají co je spojuje a ve sporných otázkách důvěřují ve světlo Ducha sv., který „unam, sanctam, catholicam" řídí, myslím že úspěšně, dva tisíce let a svým způsobem do věčnosti. Zdá se mi tendence redakce Getseman vést lidi více k polemice než modlitbě. . .

MUDr. Z. Kopecký, Ostrov