Jste zde

Zprávy

Situace křesťanů v Pákistánu je obtížná

Islámábád (KAP) V pákistánském Hyderabádu byli zastřeleni dva křesťané a další dva byli těžce zraněni. K incidentu došlo během oslav 30. výročí založení tamního kostela. Skupina ozbrojených muslimských radikálů nejdříve pouštěla před kostelem hlasitou hudbu a obtěžovala ženy, které šly na bohoslužby. Na muže, kteří muslimy vyzvali k dodržování pořádku, pak ozbrojenci zahájili palbu.

V jiném nedávném případu došlo v pákistánském Karáčí k podezřelému úmrtí uvězněného křesťana jménem Qamar David, který byl uvězněn na doživotí pro údajné rouhání proroku Mohamedovi. David oficiálně zemřel následkem mrtvice, lidskoprávní aktivisté ovšem poukazují na to, že byl předtím ve vězení opakovaně vystaven násilí.

Výročí českého exarchátu řeckokatolické církve

Praha (KAP) Slavnostní bohoslužbou v pražské katedrále sv. Klimenta oslavili čeští řeckokatolíci 15. výročí založení svého exarchátu, k němuž došlo 13. března 1996. Hlavní celebrant, exarcha Ladislav Hučko hovořil o rozvoji své círrkve: zatímco v roce 1996 měl exarchát pět kněží v sedmi farnostech, dnes je to 28 kněží ve 20 farnostech. Bohoslužby ve východním obřadu se pravidelně konají ve 40 českých kostelích. Pražský římskokatolický arcibiskup Dominik Duka v homilii připomněl minulost, byzantskou misii Cyrila a Metoděje i akt svého předchůdce Františka Kordače, který roku 1931 dal kostel sv. Klimenta v areálu Klementina k dispozici řeckokatolíkům. Arcibiskup rovněž poděkoval za spolupráci řeckokatolickým kněžím; řada z nich, včetně některých ženatých kněží z doby podzemní katolické církve v komunistickém Československu, totiž slouží jako biritualisté rovněž katolíkům západního obřadu.

Důvodem ke zřízení samostatného exarchátu, který je předstupněm vytvoření eparchie (biskupství) a přímo podléhá Římu, bylo rozdělení Československa. Do té doby byli čeští řeckokatolíci začleněni do prešovské eparchie.

Tichá noc" pod ochranou UNESCO

Solnohrad (KAP) Koleda Tichá noc, svatá noc (německy Stille Nacht, heilige Nacht), jež se z rakouského Oberndorfu v Solnohradsku rozšířila do celého světa, se stane součástí kulturního dědictví lidstva pod ochranou organizace UNESCO. Návrh podala Společnost Tichá noc v prosinci 2010. Zanesení do seznamu má podle Společnosti podporovat vědomí o významu koledy, navíc jde také o ochranu autenticity písně.

Kříže smějí dál viset v evropských školách

Štrasburk (KAP) Evropský soudní dvůr pro lidská práva v odvolacím řízení rozhodl, že vyvěšování křížů ve školách se neprotiví právu. Soudní spor o kříže ve třídách prošel již všemi instancemi. 23. července 2002 ho zahájila finská ateistka žijící v Itálii Soile Lautsiová, když podala žalobu u správního soudu v italské provincii Benátsko. První instance Evropského soudního dvora pro lidská práva dala roku 2009 žalobkyni za pravdu, že vyvěšování křížů se protiví svobodě náboženství. V současném rozsudku se velký senát soudu naopak poměrem 15 ku 2 hlasům přiklonil k pojetí Italské republiky, jež vyvěšování křížů ve školách povoluje. Tím osmiletý spor končí, protože proti rozsudku již není odvolání.

V odůvodnění rozsudku se říká, že nelze prokázat vliv náboženského symbolu ve třídě na žáky. Lze sice prý pochopit žalobkyni, že kříž ve třídě vnímá jako porušení svého práva zajistit svým dětem vyučování ve shodě s vlastním světonázorem; toto její subjektivní vnímání však nepostačuje jako odůvodnění, že skutečně je porušeno její právo.

Itálie ve sporu zastávala názor, že kříž ve státních školách dnes představuje tradici, jejíž zachování považuje za důležité. Kříž kromě náboženského významu podle italské vlády také symbolizuje hodnoty a principy, na kterých se zakládá západní demokracie a civilizace. To ospravedlňuje jeho přítomnost ve třídách, říká se v rozsudku.

Čína dál utlačuje víru

Mnichov (KAP) Katolický biskup Hongkongu John Tong Hon se účastnil kongresu charitativní organizace Církev v nouzi (Kirche in Not) ve Würzburgu. V rozhovoru pro tiskovou kancelář KNA si stěžoval na pokračující pronásledování katolické církve. „Komunistické vlády chtěly vždy a všude na světě ovládnout církev." Peking se podle jeho odhadu bojí duchovní soutěže mezi komunistickou ideologií a katolickou vírou. Na církevní politice režimu se v posledních 50 letech mnoho nezměnilo. „Vláda poznala, že náboženství, a zvlášť katolická církev, jednoduše samo nevymře, jak to předpověděl Karel Marx," poznamenal Tong. Strana se tak prý cítí ohrožena vysokým počtem obrácení v Číně a zásadovým postojem církve.

Nový patriarcha maronitů

Bejrút (KAP) Konkláve biskupů maronitské církve sjednocené s Římem zvolilo nového patriarchu, když dosavadní držitel tohoto úřadu, kardinál Sfeir, odstoupil z důvodu svého věku. Sfeirovým nástupcem se stane Béchara Pierre Raï, dosavadní biskup Džubailu (antický Byblos). Biskup Raï pochází z okolí Bejrútu, je stár 71 let a stane se 77. hlavou své církve. Papež Benedikt XVI. ho loni jmenoval členem své rady pro sdělovací prostředky.

Maronité jsou největší křesťanské společenství Libanonu. Své jméno odvozují od syrského poustevníka Marona, který kolem sebe v 5. století shromáždil skupiny aramejsky mluvících křesťanů. Po dobytí Sýrie muslimy odešli v 7. století do Libanonu. Ve 12. století přijali ochranu křižáků a na konci tohoto století se připojili k římskokatolické církvi. Od 15. století je maronitská církev i oficiálně sjednocenou východní církví podléhající papeži. Má vlastního patriarchu a vlastní liturgii ve staré syrštině. Patriarchu volí dvoutřetinová většina biskupů a musí ho potvrdit papež. Podle vatikánských údajů na světě žije asi 3,1 milionu maronitů, z toho 1,3 milionu v Libanonu, kde tvoří něco mezi 30 a 40 procenty obyvatel a mají značný politický vliv; následkem toho je maronitský patriarcha zároveň důležitou postavou z vnitropolitického hlediska.

1700. výročí konce pronásledování křesťanů v Římě

Vídeň (KAP) Právě uplynulo 1700 let od jedné z nejvýznamnějších přelomových událostí dějin křesťanství, takzvaného tolerančního ediktu z Nikomedie. Dokument, který vydal 30. dubna 311 tehdy již smrtelně nemocný císař Galerius, znamenal, že křesťanství se v Římské říši stalo trpěným náboženstvím a přestalo být pronásledováno. O dva roky později vydali císařové Konstantin a Licinius takzvaný edikt milánský, který náboženskou svobodu dále rozšířil. Rozhovory, kterými se tato změna říšské náboženské politiky připravovala, se konaly 11. listopadu 308 na takzvané císařské konferenci v Carnuntu, tehdejším hlavním městě provincie Panonie.

V Soluni objeven kostel ze 4. století

Athény (KAP) Archeologové objevili zbytky asi nejstaršího křesťanského kostela v Soluni. Kaple, obsahují mozaiky s motivem fénixe a ptáků jako symboly Krista a apoštolů, byla nalezena pod základy raně křesťanské basiliky. Oba chrámy byly nalezeny v důsledku stavby metra v severořeckém přístavním městě.

Křesťanská obec v Soluni je jednou z nejstarších vůbec, jí adresovaný list sv. Pavla pochází z doby kolem roku 50 a je považován za nejstarší část Nového zákona.

Sexuální zneužívání v USA: 21 kněží mimo službu

Washington (KAP) Filadelfská arcidiecéze v USA poslala na nucenou dovolenou 21 kněží, kteří byli obviněni z pohlavního zneužívání. Podle arcibiskupa kardinála Justina Rigaliho jde o předběžné opatření do vyšetření případů, jež neznamená automatické uznání viny kněží.