Jste zde

Zprávy

Program nového papeže

Vatikán V pátém hlasování letošní konkláve 13. března zvolilo papežem argentinského kardinála Jorgeho Maria Bergoglia (76), který přijal jméno František. Další podrobnosti přinášíme v tomto čísle.

Kardinál Jaime Ortega s papežovým svolením zveřejnil podklady k programovému projevu, který Bergoglio přednesl před zahájením konkláve k ostatním kardinálům a který zřejmě napomohl k jeho zvolení:

Mluví se o evangelizaci. Ona je důvodem existence církve. „Sladká, potěšující radost evangelizovat.“ (Pavel VI.) Ježíš Kristus sám nás zevnitř k tomu vybízí.

1. Evangelizace předpokládá apoštolskou horlivost. Evangelizace znamená, že církev odvážně a upřímně promluví. Církev je povolána, aby opustila své vlastní prostředí a vydala se až na samotnou periférii, nejen na periferii zeměpisnou, ale mnohem dál, až na periferii existenciální: k tajemství hříchu, utrpení, nespravedlnosti, nevědomosti či opovrhování vírou, na periferii myšlení a veškeré bídy.

2. Jestliže církev nevyjde sama ze sebe, aby evangelizovala, začne se věnovat jen sama sobě a onemocní (viz uzdravení sehnuté ženy v Lk 13,10). Nešvary, které se během doby v církvi nahromadily, mají svůj původ v této sebestřednosti, v teologickém narcismu.

Ve Zjevení Ježíš říká, že stojí u dveří a klepe. Text očividně hovoří o tom, že stojí venku a klepe, aby se dostal dovnitř. Já však teď myslím na situaci, kdy Ježíš klepe zevnitř, abychom ho pustili ven. Církev soustředěná sama na sebe hodlá udržet Ježíše u sebe a nechce ho pustit ven.

3. Církev soustředěná jen sama ne sebe mimoděk dojde k názoru, že ona sama je nositelkou světla. V té chvíli ztratí z očí své „mysterium lunae“ („tajemství Měsíce“, který odráží světlo Slunce, pozn. překl.) a propadne strašnému zlu duchovního zesvětštění. (Podle de Lubaca je to to nejhorší, co se církvi může přihodit.) Je to styl života, při kterém uctíváme jeden druhého.

Řečeno jednoduše, existují dva způsoby církve: Evangelizující církev, která opouští sebe samu a „zbožně naslouchá Božímu slovu a s důvěrou je hlásá" (DV 1); a zesvětštělá církev, která žije v sobě, ze sebe, pro sebe.

To nám může objasnit, jaké změny a reformy budou nezbytné pro záchranu duší.

4. Když uvažuji o budoucím papežovi: Měl by to být člověk, který na základě rozjímání o Ježíšovi a uctívání Ježíše pomůže církvi vyjít ven ze svých hranic a vydat se na existenciální periferii, který jí pomůže stát se matkou bohatou požehnáním a zažívající „sladkou a potěšující radost evangelizovat“.

Odumírání novin je hrozba pro demokracii

Bonn (KAP) Německá evangelická církev varuje před oslabením demokratické kultury následkem odumírání novin. „Demokracie žije z pestrosti médií,“ řekl bádenský evangelický zemský biskup Ulrich Fischer k současné vlně zavírání nebo zmenšování redakcí. Současně biskup vyjádřil politování nad „často neslýchanou neznalostí“ novinářů ohledně církve. Jako protilék navrhl, aby zástupci církví udržovali s redakcemi více kontaktů.

Primas anglikánské církve uveden do úřadu

Londýn (KAP) Do úřadu arcibiskupa z Canterbury byl uveden dosavadní durhamský biskup Justin Welby (57). V úřadě nahradil předčasně odstoupivšího Rowana Williamse. Welby nejdříve vystudoval práva a věnoval se kariéře manažera v ropném průmyslu, pro dráhu duchovního se rozhodl až ve věku 33 let. Je ženatý a má pět dětí. Reprezentuje evangelikální proud v anglikánské církvi.

Arcibiskup z Canterbury je primasem anglické anglikánské církve (Church of England) a čestným předsedou anglikánského světového společenství se 77 miliony věřících. Jako primus inter pares však nemá přímou pravomoc nad jinými národními církvemi.

Uvedení do úřadu v canterburské katedrále se účastnilo asi 2000 hostů z řad anglikánské církve, ekumeny i politiky včetně následníka trůnu prince Charlese a premiéra Davida Camerona.

Poprvé v dějinách byl anglikánský primas uveden do úřadu ženou, canterburskou arcijáhenkou Sheilou Watsonovou.

Výročí svíčkové demonstrace v Bratislavě

Bratislava (KAP) Na Slovensku se připomínalo dvacáté páté výročí svíčkové demonstrace, konané na Velký pátek 25. března 1988. Několikatisícová demonstrace proti komunistické diktatuře, organizovaná katolickými disidenty, byla prvním velkým lidovým vystoupením proti režimu před Sametovou revolucí na Slovensku. Demonstraci za lidská a náboženská práva rozehnala policie, čemuž přihlíželi z balkónu blízké budovy čelní představitelé tehdejšího režimu. Výročí demonstrace se nyní na Slovensku připomíná jako památný den.

Podíl věřících Poláků pomalu klesá

Varšava (KAP) Podíl věřících v Polsku od politické změny v roce 1989 poklesl. Zatímco v roce 1991 se za věřící označilo 89,9 % obyvatel Polska, v roce 2012 to bylo již pouze 80,9 %. Čísla uveřejnil Statistický institut polské katolické církve. Na druhou stranu se 20,1 % respondentů označilo za hluboce věřící, což je dvojnásobek proti stavu před dvaceti lety. Za ateisty se označilo 2,9 % Poláků, zatímco roku 1991 to bylo 1,5 %. Každý týden do kostela chodí 57,5 % dotázaných.

Polská biskupská konference označila za znepokojující, že víru méně praktikují mladí Poláci. To totiž naznačuje dlouhodobý úpadek religiozity ve společnosti. Roku 2012 více respondentů než dříve souhlasí s odmítavým postojem církve k potratu a eutanazii, naopak méně Poláků než dříve souhlasí s církevním zákazem předmanželského sexu a antikoncepce.

V Polsku patří zhruba 95 % obyvatelstva ke katolické církvi.

Biskup o žehnání homosexuálních svazků

Londýn (KAP) Anglikánský biskup z Liver­poolu James Jones se vyslovil pro to, aby církev žehnala homosexuálním partnerstvím. Současně se podle něj musí zachovat jazykové rozlišování mezi tradičním manželstvím a homosexuálním partnerstvím.

V projevu před svou diecézní synodou se biskup přítomných zeptal, jak asi budou jednou historici hodnotit současné debaty v anglikánské církvi. Bude jim přece připadat zvláštní, řekl biskup, že na začátku 21. století se „lakmusovým testem křesťanské pravo­věrnosti“ stane, zda člověk má jasný názor na zacházení s homosexuálními páry.

Mezi heterosexuálním svazkem a homosexualitou existuje jasný rozdíl, zdůraznil Jones. Proto se zdá být vhodné tento rozdíl podržet i v jazyce. Anglikánská církev označila zřízení civilního registrovaného partnerství homosexuálů za oprávněnou odpověď na jejich potřeby. „Proto by si teď měla církev určitě také položit otázku, zda může oprávněné záležitosti odepřít boží požehnání,“ řekl biskup Jones.

Zemřela Franziska Jägerstatterová

Vídeň (KAP) Ve věku 100 let zemřela Fran­ziska Jägerstatterová, vdova po rakouském mučedníku Franzi Jägerstatterovi, popraveném roku 1943 proto, že z náboženských důvodů odmítl sloužit v nacistické armádě.

Pohřeb zesnulé se konal za účasti vysokého rakouského kléru a politických představitelů. Vdova po mučedníkovi však dříve byla dlouhá desetiletí diskriminována, řada lidí v obci jí dávala vinu za Jägerstatterův osud, své dcery musela vychovávat sama a jako pozůstalá po údajném „zločinci“ nedostávala ani vdovský důchod. Teprve v 70. letech se osud Franze Jägerstattera stal šířeji známým a až roku 1997 se vdově podařilo dosáhnout, že rozsudek nad ním byl oficiálně zrušen.

Franz Jägerstatter, od něhož se dochoval výrok „lépe mít svázané ruce než svázanou vůli,“ byl blahořečen roku 2007, v témže roce obdržela vdova vysoké rakouské státní vyznamenání.