Jste zde

Novinky internetové stránky ekumenického lekcionáře

Ekumenický lekcionář (Revised Common Lectionary), všeobecně užívaný napříč církvemi zejména v anglosaském světě, se prosazuje i u nás. Užívá jej Církev československá husitská, Starokatolická církev v ČR, některé sbory Českobratrské církve evangelické. Tím, že se nedělní a sváteční verze lekcionáře z větší části shoduje s lekcionářem římským (neboť z něj vyšla), je užíván, do jisté míry, i v římskokatolické církvi.

Pro přípravu liturgií, i k inspiraci při každodenní modlitbě, slouží již několik let internetové zobrazení každodenních biblických textů. Pro jejich sestavení je využit Český studijní překlad bible.

Každodenní perikopy jsou doplněny ekumenickým kalendáriem sestaveným Jaroslavem Vokounem s krátkými charakteristikami Martina Vaňáče.

Od začátku adventu 2016 přibyla nová rubrika „Popis lekcionáře“. Jejím smyslem není texty vykládat, ale přiblížit, proč jsou vybrány právě tyto perikopy, ukázat na jejich souvislosti jak v rámci daného dne, tak v rámci příslušného týdne či delšího období.

Sdružení Consultation on Common Texts využilo při sestavování lekcionáře několik obecných zásad:

1. Čtení všedních dnů jsou provázány se čteními neděle. Od čtvrtka do soboty na neděli připravují a od pondělka do středy neděli reflektují.

2. Čtení nedělí během svátečních období (doba adventní, vánoční, postní, velikonoční) a čtení svátků jsou harmonizována podle tématu, tj. jsou vybírána tak aby spolu souvisela.

3. Čtení nedělí po svátku Zjevení Páně až do začátku doby postní mají evangelia vybírána podle zásady polosouvislého čtení (v roce A podle Matouše, v roce B podle Marka, v roce C podle Lukáše). K takto vybraným oddílům jsou volena typologicky související SZ čtení. Epištolní čtení s evangeliem a SZ čtením dané neděle bezprostředně nesouvisí, je vybíráno podle zásady polosouvislého čtení.

4. Pro čtení nedělí po svátku Trojice až do začátku adventu jsou k disposici 2 verze (lišící se SZ čtením). První verze tzv. kontinuální (kterou zobrazujeme na našem webu) má SZ čtení volena semikontinuálně (v roce A z Pentateuchu, v roce B z Předních proroků, v roce C Zadních proroků). Všechna tři čtení jsou tedy volena seminkontinuálně. Vzájemná souvislost v rámci dané neděle se objeví obvykle mezi 1. a 2. čtením, ale může tomu být i jinak. Druhá verze tzv. komplementární (na webu není zobrazena) je sestavena podle zásad výše popsaných popsaných v bodě 3. Pro celé období je třeba zvolit jednu z verzí a nepřeskakovat mezi nimi.

Nový obsah přibyl i v kalendáriu. Getsemany, za dobu své již téměř sedmadvacetileté existence, přinesly stovky medailonů význačných osobností. V kalendáriu je možné, kliknutím na osobu připomínanou daný den, přejít na příslušný medailon.