Jste zde

Ekumenické eucharistické liturgie

Texty vhodné k ekumenickému slavení1. vydání, 32 str.

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

Kategorie knih: 
Úplný překlad Václava Konzala z řečtiny, včetně rubrik

Eucharistická slavnost anglických anglikánů

Kategorie knih: 
Překlad prvního ritu dle Book of Common Prayer včetně 8 anafor

Eucharistická slavnost kanadských anglikánů

Kategorie knih: 
Překlad dle Book of Common Prayer včetně rubrik a 6 anafor

Eucharistické modlitby podle liturgického roku

Kategorie knih: 
9 současných anafor pro různá období liturgického roku

Eucharistické modlitby západních ritů

Kategorie knih: 
24 v současnosti používaných anafor

Liturgicko-teologický tématický významový slovníček

Kategorie knih: 
Obsahuje 249 tématicky uspořádaných pojmů. Pomůcka ke studiu liturgické teologie. Uspořádal Pavel Hradilek, lektoroval Václav Konzal.

Křesťanská iniciace

Kategorie knih: 
Obsahuje stati Martina Špačka - Místo pro křest - baptisterium, Daniely Knorrové - Oddělení křtu a biřmování a Filipa Outraty - Křestní iniciační liturgie v pozdním středověku. Předmluvu napsal David Holeton.

Budoucnost modernismu?

Kategorie knih: 


Sborník semináře „Budoucnost modernismu", který pořádala zbraslavská obec CČSH ve spolupráci s Institutem ekumenických studií v Praze ve dnech 1.-3.5.1997.

Církev v podzemí

Kategorie knih: 

Překlad obsáhlejší stati Felixe Corleye doplněný další texty o „mlčící církvi", zejména příspěvky, které vyšly v časopise Getsemany v létech 1990-92.

Stránky

Přihlásit se k odběru Getsemany RSS