Jste zde

Homilie

Kategorie knih: 

Cestou orthodoxie

Kategorie knih: 

Inspirující přehled moderního pravoslaví (teologie, duchovní život, liturgie) napsaný biskupem působícím v Anglii.

Chuť změny, chuť kořisti

Kategorie knih: 
[img_assist|nid=2100|title=|desc=|link=popup|align=left|width=66|height=100]

Křesťanovy slepé uličky

Kategorie knih: 

[img_assist|nid=2101|title=|desc=|link=popup|align=left|width=71|height=100]

Zpověd tajného biskupa


Rozhovor připravil Bob Friedr

Jan Konzal

80-7178-271-8

Zpověd tajného biskupa
Get original file (32KB)

Tajně vysvěcený katolický biskup Jan Konzal dává nahlédnout v mimořádně otevřené výpovědi do života tzv. skryté církve. Popisuje, jak se u nás po roce 1968 vytvářela a jak žije dnes. Současně se kriticky zamýšlí nad dnešní církví v ČR i ve světě a přemýšlí o možnostech jejího dalšího vývoje.

Cestou orthodoxie


Kallistos Ware

80-901571-6-5

Cestou orthodoxie
Get original file (58KB)

Inspirující přehled moderního pravoslaví (teologie, duchovní život, liturgie) napsaný biskupem působícím v Anglii.

Homilie


3 díly pro nedělní cykly A, B, C

Miloslav Máša

Rok A, 152 str., ISBN 80-901571-7-3 Rok B, 176 str., ISBN 80-86040-00-3 Rok C, 144 str., ISBN 80-86040-01-1

Stručné, odborně fundované texty aktualizující nedělní perikopy. Poslouží těm, kteří trpí při poslechu nedělních kázání, i jako inspirace pro kazatele. ThLic. Miloslav Máša, katolický kněz narozen 18. 12. 1928 ordinován 29. 6. 1952 zemřel 14. 9. 1986 Působil celý život jako kaplan v Praze postupně u Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), sv. Kríže a sv. Josefa, Panny Marie pred Týnem a sv. Havla, sv. Václava na Proseku, sv. Jiří v Hloubětíně a sv. Václava na Smíchově. Člen překladatelské skupiny (B. Bouše, M. Máša, V. Konzal), která behem dvaceti let preložila velkou vetšinu nových, dnes užívaných liturgických textů. Učitel liturgiky pro kandidáty knežské služby v rámci mlčící církve (ES). Knihovník Pokoncilní knihovny. Zemřel podobně jako sv. Jan Maria Vianey tiše a náhle ve zpovědnici pri střídání kajícníků.

Biskup těch druhých

Kategorie knih: 


Životní příběh populárního francouzského biskupa. Z původně tradičního kněze se stal služebníkem těch, kteří se církvi obvykle vyhýbají. Inspirující pro naši zemi, která je podobně sekularizovaná jako Francie.

Na cestě k jednotě

Kategorie knih: 
[img_assist|nid=2173|title=Na cestě k jednotě|desc=|link=popup|align=left|width=80|height=112]Sborník obsahuje čtyři dokumenty: Leuenbergskou konkordii z roku 1973, dokument vzájemného uznání úřadu a svátostí podepsaný řadou evangelických církví Evropy, včetně dvou českých; dále tři dokumenty, odrážející současný stav veroučné diskuse v Leuenbergském společens

Stránky

Přihlásit se k odběru Getsemany RSS