Jste zde

Sílu žít dál

Kategorie knih: 


Autobiografie moravské židovky, která přežila holokaust.

Metoděj

Cyril a Metoděj

Jan Scotus Eriugena

Zvěstování víry

Kategorie knih: 

Světoznámý pokoncilní katechismus pro dospělé. Určeno jako studijní text pro zájemce o křesťanství z prostředí církví i mimo ně.

Orientace na cestě životem

Kategorie knih: 

[img_assist|nid=2106|title=|desc=|link=popup|align=left|width=65|height=100]Kniha je zcela přepracovanou příručkou duchovního doprovázení „Orientace“, kterou autor vydal pod pseudonymem Karl Klein. Nové vydání je stručnější, přehlednější, čtivější.

Církev jinak

Kategorie knih: 

Příručka pro ty, kteří se chtějí podílet na vytváření církve podle představ posledního koncilu.

Ekumenické kalendárium

Kategorie knih: 
Uspořádané Jaroslavem Vokounem s výkladem Martina Vaňáče. Vycházelo v časopise Getsemany v roce 1993. Oceněno zlatou perlou portálu Grano Salis.

Zpověd tajného biskupa

Kategorie knih: 

[img_assist|nid=2108|title=|desc=|link=popup|align=left|width=70|height=100]Tajně vysvěcený katolický biskup Jan Konzal dává nahlédnout v mimořádně otevřené výpovědi do života tzv. skryté církve. Popisuje, jak se u nás po roce 1968 vytvářela a jak žije dnes.

Chuť změny, chuť kořisti


bflmpsvz

Jan Konzal

80-86040-13-5

Chuť změny, chuť kořisti
Get original file (32KB)

Mnozí máme své ideje, své vztahy, na kterých mimořádně lpíme. Na osvobození svými silami nestačíme - potřebujeme víru, která nám dodá odvahy postoupit dál. Autor nám v této knize předkládá několik biblických příběhů, které nám mohou v takových situacích pomoci. Všechny příběhy totiž sjednocuje pro člověka mezně obtížná existenciální situace: boj o věrnost, balancování mezi jistotou a vírou, umění milovat, přístup k bohatství. Čtenář může konfrontovat svoje vlastní tendence s motivací, která pomohla aktérum příběhu nebo konkrétního člověka neunesla.
Hlavním autorovým záměrem bylo "napomoci čtenáři na základě zkušenosti se Zastáncem nebo zkušenosti šťastných náhod budovat budoucnost světa uměním lidské naděje." Tento záměr se autorovi zdařil.
Přínosem této knihy je její obecné zaměření - je určena čtenárům věřícím i ze sekulárního prostředí.

Stránky

Přihlásit se k odběru Getsemany RSS