Jste zde

Petr Kratochvil

Americké evangelikální hnutí a politika

Když nedávno časopis Týden poukázal na sexuální skandál vysokého představitele CČSH, událost nevyvolala ani v české společnosti ani v dotčené církvi téměř žádnou odezvu (viz článek Pavla Hradilka Podezření okolo biskupa Bicana v Getsemanech 11/2006). Shodou okolností se na začátku listopadu podobný skandál objevil v USA - tam o něm ale podrobně referovala všechna média, včetně těch nejserióznějších. Viník byl - na rozdíl od případu v CČSH - přinucen odstoupit během několika dnů.

Subjekt a jinakost dle Lévinase a Foucaulta

Tato práce se zabývá vztahem já a druhý v dílech dvou filozofů, kteří se výrazně zapsali do dějin filozofie dvacátého století – Emmanuela Lévinase a Michela Foucaulta. Každý z nich se vztahem k jinakosti poměrně důkladně zabýval, byť z odlišné pozice – jeden z pozice navýsost etické, druhý z pozice mocenských represí a asymetrií. Naším cílem ovšem nebude pouze poukázat na odlišnosti mezi Lévinasovým a Foucaultovým pojetím jiného, ale především zdůraznit, že mnohé prvky přítomné v jejich úvahách o jiném je naopak sbližují.

Přihlásit se k odběru RSS - Petr Kratochvil