Jste zde

Karl Klostermann

Priester für Morgen - kapitola o současném statutu katolického kněžství

c) Nejistota v teologii a hlásání novozákonního kněžství a kněžského povolání

Nemálu kněží a adeptů kněžství se zdá, že se zpochybnilo tradiční kněžské sebepochopení, poněvadž si již nejsou jisti, co vlastně kněz teologicky je, co tvoří jeho podstatu a jaké jsou jeho funkce. Zdá se jim, že tu byl dán prostor příliš mnoha předkřesťanským, archaicky pohanským a starozákonním prvkům, jako by tu trvale platilo mnoho proměnného, jako by se tu mnoho theologumen drželo za nezměnitelné, podstatné výpovědi. Vrátíme se k tomu v obou následujících oddílech.

Přihlásit se k odběru RSS - Karl Klostermann