Jste zde

Susan A. Rossová

Maria – bytost lidská, ženská, božská?

Mariánské teologie představují v 21. století zajímavou výzvu pro systematickou teologii. Je tomu teprve 58 let, co bylo nanebevzetí Panny Marie vyhlášeno v katolické církvi jako nepochybné dogma. Zatímco se někteří teologové jako Karl Rahner vyslovili pro trvalý teologický význam Mariina nanebevzetí, protože v něm viděli důkaz pro víru ve vzkříšení těla1, ptali se jiní, zda výrok, že Maria byla vzata do nebe s tělem a duší, je moudrý a v moderním světě relevantní.

Margaret Farleyová a morálka lásky

Na jaře 2012 vydala Kongregace pro nauku víry „Sdělení“ (Notification) týkající se knihy Just Love. A Framework for Christian Sexual Moral od Margaret A. Farleyové (London/New York 2006). Toto Sdělení s datem 30. března 2012 bylo zveřejněno 4. června. Podle Kongregace obhajuje spis Farleyové „stanoviska … , která jsou v příkrém rozporu s katolickým učením v oblasti sexuální morálky“, a proto nemůže „být používán ani v poradenství a výuce, ani v ekumenickém a mezináboženském dialogu jako přípustný výklad katolického učení“.

Přihlásit se k odběru RSS - Susan A. Rossová