Jste zde

Wacław Hryniewicz

Spasitel je polyfonický

Ve vatikánském dokumentu „O některých aspektech učení o Církvi" (29. červen 2007) vzbuzuje pochybnosti již samo chápání pravdy, diktované strachem z relativismu a ze ztráty identity. Je těžké sloučit jediné výlučné chápání pravdy s mnohostí náboženských kontextů.

Drama Abrahamovy víry

Prvotní podoba víry v biblickém smyslu byla nejzřetelněji vyjádřena ve vylíčení Abrahamova příběhu. Boží příkaz vyjít z rodné země neodhaluje cíl tohoto vyjití. Tento cíl zůstává znám samotnému Bohu, který slibuje, že putujícímu ukáže zemi svého zaslíbení. Pojetí víry se nerozlučně váže s pojetím příslibu. Pravda příslibu se zcela neodhaluje. Abraham je prototypem každého Božímu slovu věřícího a důvěřujícího člověka. Musí se stále znovu ptát, kam vede jeho putování. Ne vždy nachází správnou cestu. Ztrácí se a bloudí.

Přihlásit se k odběru RSS - Wacław Hryniewicz