Jste zde

Milan Cisarik

Žilinská synoda roku 1610

Začiatky cirkevnej organizácie evanjelikov augsburského vyznania v Hornom Uhorsku

Čoskoro po vystúpení Martina Luthera v roku 1517 sa reformačné myšlienky začali šíriť aj do Uhorska. Prispeli k tomu najmä čulé obchodné a kultúrne styky. Postupne na toto územie prenikali aj reformné myšlienky kalvinizmu, zwinglianizmu, antitrinitarizmu a anabaptizmu. V druhej polovici 16.

Trest smrti

Trest smrti sa v európskych krajinách nevykonáva a mohlo by sa zdať, že táto téma sa netýka dnešného Európana. Väčšinou keď sa objaví prípad brutálneho trestného činu, napr. prípad nórskeho masového vraha Andersa Breivika, sa otázka trestu smrti stáva opätovne predmetom diskusie. Mnohokrát sú práve kresťania vyzývaní, aby zaujali stanovisko k trestu smrti.

Přihlásit se k odběru RSS - Milan Cisarik