Jste zde

Michael Amaladoss

Teologie lidu v multireligiózních společenstvích

Společenství církve (katolické) mělo a dodnes má hierarchickou strukturu. Biskupové, následovníci apoštolů, disponovali zjeveným pokladem víry a měli za úkol jej střežit. V tom jim pomáhali kněží, kteří k tomu samozřejmě potřebovali církevní pověření (missio canonica). Příležitostná „soukromá zjevení“ nebyla principiálně vyloučena. Někdy se jich dostalo „laikům“, dokonce i dětem, jako např. v Lurdech nebo ve Fatimě. Ovšem hierarchie je musela ověřit a autorizovat.

Přihlásit se k odběru RSS - Michael Amaladoss