Jste zde

Jiří Nečas

Klimatická změna jako oslovení a výzva

Jiří Nečas

Záplavy, sucha, vichřice a dalšíextrémní výkyvy počasí nás budou potkávat častěji a budou nás státvíc peněz. Takto jednoznačně vyznívá zpráva Evropské agentury proživotní prostředí (EEA) o dopadech klimatických změn na Evropu,která byla zveřejněna v polovině srpna 2004. Víc bude pršet naseveru Evropy, naopak na jihu bude sucho, což může ohrozitzemědělství v některých oblastech. Vlny horka budou častější, cožznamená hrozbu pro lidi s chatrným zdravím. Ledovce budou tát,dokonce až 3/4 ledovců ve švýcarských Alpách zmizí do roku 2050.Také stoupnou hladiny moří - v posledním půlstoletí stoupalahladina evropských moří o 0,8 až 3 mm ročně. Objevují se novédůkazy o tom, že oteplování posledních padesáti let je spojeno slidskou činností a stále akceleruje. Rozsah a tempo klimatickýchzměn s největší pravděpodobností přesáhl všechny přirozené odchylkyklimatu za posledních víc než tisíc let, píšou autoři zprávy EEA.Tempo globálního oteplování je nyní téměř 0,2 °C za desetiletí. VEvropě se za sto let průměrná teplota zvýšila o 0,95 °C apředpovědi hovoří o tom, že v tomto století stoupne dokonce o 2 až6,3 °C v závislosti na vývoji emisí skleníkových plynů.

Ekogramotnost

JiříNečas

Ekogramotností rozumíme základní vzdělání týkající se vztahu kprostředí, k zapojení do systému stvoření. Při vědomí neurčitosti hranic toho,co patří k základu, můžeme říci, že ekogramotnostzahrnuje

(a) určité vědění o přírodě a jejím fungování, především o vazbách avztazích, způsob myšlení zaměřený na hledání souvislostí a vnímání procesů,dále pak

(b) osvojení určitých návyků a přijetí vzorců chování v souladu sezájmem přírody – stvoření jako celku, a konečně

Přihlásit se k odběru RSS - Jiří Nečas