Jste zde

Karel Skočovský

Přirozené plánování rodičovství a antikoncepce

Karel Skočovský

"Když tedy běží o to, jak uvést v souladmanželskou lásku s odpovědným sdělováním života, nezávisí mravnípovaha jednání jen na upřímném úmyslu a zhodnocení pohnutek, alemusí se určovat objektivními měřítky, vzatými z přirozenosti lidskéosoby a jejích činů; tato měřítka uchovávají celý smysl vzájemnéhodarování i lidského plození v ovzduší pravé lásky. (&) Děti církve,které se opírají o tyto zásady, nesmějí při řízení porodnostinastoupit cesty, jež zamítá učitelský úřad církve, vykládající Božízákon." (II. vat. koncil: Gaudium et spes 51)

Přihlásit se k odběru RSS - Karel Skočovský