Jste zde

Zprávy

Vyznamenání Petra Koláře

Praha (KAP) Český jezuita Petr Kolář obdržel vysoké francouzské vyznamenání - Rytíř Čestné legie. Vyznamenání je uznáním za Kolářovo „angažmá ve jménu svobody názoru a náboženské svobody". P. Kolář je jedním z nejdůležitějších hlasů intelektuálně uvědomělého křesťanství a sebekritického katolicismu v České republice.

Teologická studia absolvoval v Rakousku, Německu, Francii a ve Spojených státech. Pracoval např. v české sekci Vatikánského rozhlasu a plnil různé funkce v Paříži. V roce 1990 se Kolář vrátil do své vlasti, kde hraje od té doby důležitou úlohu v katolickém mediálním světě. Nejprve působil jako redaktor náboženské sekce Českého rozhlasu, v posledních třech letech byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Od roku 1967 odešlo ze svého úřadu na 69 000 kněží

Vatikán (KAP) V uplynulých 40ti letech se zhruba 69 000 katolických kněží vzdalo svého úřadu, jak vyplývá z příspěvku v jezuitském časopise Civilta Cattolica. Podle posledního čísla časopisu se zhruba 11 000 těchto kněží vrátilo do církevních služeb poté, co ovdověli, nebo protože ve svém novém způsobu života nenalezli štěstí. Přesná statistika ženatých kněží neexistuje, uvádí se v článku. Na základě informací, které jednotlivé diecéze podávají Vatikánu, však můžeme pro období od roku 1964 do roku 2004 vycházet z uvedených hodnot. Zprávy o tom, že existuje 80 000 až 100 000 ženatých kněží, jsou tedy nepodložené. Z kněží, kteří požádali o „laicizaci", uzavřelo 50,2 % civilní sňatek, 14,5 % žije v partnerství a 35,2 % žije osaměle.

Důvodem pro opuštění kněžského úřadu je prý většinou „afektivní nestabilita", ale rovněž krize víry, konflikty s nadřízenými, potíže s učitelským úřadem, dále deprese a charakterová omezení. Církevní právo se ve věci povinného celibátu pro katolické duchovní latinského ritu sice nezměnilo, přesto se dnes k dotyč­ným kněžím přistupuje „s větším pochopením", uvádí Civilta Cattolica.

Vietnam: Katolický kněz odsouzen na osm let

Hanoj (KAP) Známý vietnamský katolický kněz a disident Nguyen Van Ly byl odsouzen na osm let vězení. Údajně se provinil „těžkými zločiny proti národní bezpečnosti", působil svými politickými aktivitami proti vládě a zveřejňoval nebezpečné spisy, znělo zdůvodnění rozsudku. Nezvyklé bylo, že alespoň částečně mohli proces sledovat i západní novináři. Kněz proti rozsudku ostře protestoval a byl dočasně vyveden ze sálu. Mimo jiné také vyzýval k bojkotu nadcházejících voleb, které jsou podle něj nesvobodné, což vedlo soud ke zpřísnění trestu. Šedesátiletý kněz byl už v minulosti několikrát vězněn.

Slovensko omezilo registraci náboženských společností

Bratislava (KAP) Slovenská Národní rada odsouhlasila novelu zákona, která podstatně zpřísňuje podmínky pro registraci náboženských společností. K získání statutu státem uznané církve nebo náboženské společnosti stačilo dosud 20 000 podpisů lidí, kteří však nutně nemuseli být členy žádající církve. Nyní musí náboženská společnost předložit 20 000 podpisů dospělých občanů Slovenské republiky, kteří musí potvrdit členství v žádající církvi čestným prohlášením. Z pohledu katolické církve se jedná o „zcela legitimní krok vlády a Národní rady", uvedl tiskový mluvčí biskupské konference. Ján Slota, předseda Slovenské národní strany (SNS), uvedl jako hlavní důvod přijetí novely obranu proti islámu. Vyjádřil obavy, „aby se islámský fundamentalismus nedostal náboženskou ces­tou na Slovensko". Islámské společenství ve Slovenské republice má v současné době kolem 5 000 členů a nemá tak po novele zákona šanci na registraci. Slovenský stát nyní uznává a registruje 17 církví a náboženských spo­lečností, z nichž jen šest by splnilo požadavky nové zákonné úpravy. Mezi církvemi, které by neshromáždily potřebných 20 000 podpisů, jsou např. metodisté, Starokatolická církev, Československá církev husitská a Ústřední svaz židovských obcí.

Papež oslavil 80. narozeniny a vydal knihu o Ježíšovi

Vídeň-Vatikán (KAP) U příležitosti svých 80. narozenin (16. dubna) vydal Benedikt XVI. svou první knihu od usednutí na papežský stolec. Kniha nese název Ježíš Nazaretský. Vídeňský kardinál Schönborn zdůraznil, že toto dílo má charakter osobního vyznání věřícího člověka a je svědectvím o Ježíšovi. Jedná se o svědectví papežova životního přátelství s Kristem. Církev je společenství těch, kteří žijí v přátelství s Ježíšem, řekl kardinál, a kniha je pozváním k tomuto přátelství.

Podle prof. Södinga je ústřední myšlenkou knihy, že Ježíše můžeme pochopit jen z Boha, z vyznání jediného Boha. Benediktovo pojetí, v němž je Ježíš jedno s Bohem, představuje základ, na kterém závisí vše ostatní, uvedl wuppertalský biblista.

O novou papežovu knihu je nečekaně velký zájem. Za dva týdny od její prezentace se v Itálii prodalo 510 tisíc výtisků, v Německu 480 tisíc a v Polsku 100 tisíc kusů. Anglické vydání je v plánu v polovině května, pak budou následovat překlady do dalších 16 jazyků.

Podle nakladatelství Rizzoli jde o první díl, který zahrnuje část Ježíšova života od křtu v Jordáně až po proměnění na hoře. V druhém díle by se měl papež zaměřit na Ježíšovo zrození, dětství, ukřižování a zmrtvýchvstání.

V neděli 15. dubna, den před svými 80. narozeninami, sloužil Benedikt XVI. slavnou mši na svatopetrském náměstí v Římě za přítomnosti 70 000 věřících. Bohoslužby se zúčastnilo mnoho kardinálů a biskupů z celého světa a také představitelé ekumeny. Papež poděkoval přítomným za přání a za účast na bohoslužbě a směřoval dále svůj dík na celou církev, která ho jako pravá rodina obklopuje svou láskou. Zároveň vyzval k uskutečňování Kristova pokoje ve světě. Nejde o velké a hlasité akce, pokoj se uskutečňuje spíš početnými skutky lásky k bližním. „Pokoj je Kristův dar, který zanechal svým přátelům jako požehnání pro všechny lidi a celý svět". Nejde o mír ve smyslu rovnováhy sil, ale o „novou realitu, plod Boží lásky a jeho milosrdenství".

Turecko: vražda křesťanů

Ankara (KAP) Ve středu 18. dubna byli ve městě Malatya na jihovýchodě Turecka po krutém mučení zavražděni tři zaměstnanci křesťanského nakladatelství. Oběťmi útoku motivovaného bezesporu náboženskými pohnutkami byli dva turečtí zaměstnanci nakladatelství Zirve vydávajícího Bibli a německý teolog Tilman Geske, který s nakladatelstvím spolupracoval jako překladatel. Útočníky byla skupina asi pěti mladíků ve věku do 20 let hlásících se k militantní podobě islámu.

Kardinál Bertone odsoudil vraždu tří křesťanů jako „šílený čin". Útok je podle něj „plodem fanatické menšiny" a nazval oběti tohoto zločinu pravými mučedníky. Předseda Německé biskupské konference, kardinál Karl Lehmann, vyjádřil rostoucí starost o křesťany, kteří žijí svou víru v Turecku. Lidské právo na svobodu náboženství zahrnuje také právo aktivně svou víru pokojnými prostředky rozšiřovat, zdůraznil kardinál Lehmann. Turecká vláda by měla podle jeho vyjádření toto právo účinně zaručovat a chránit příslušníky náboženských menšin.

Suzanne Geske, manželka zavražděného německého teologa a zároveň matka jejich tří dětí, vrahům odpustila. „Nemám myšlenky na pomstu," uvedla v turecké televizní stanici ATV. Co řekl Ježíš o svých mučitelích, by chtěla říct i ona o vrazích svého muže: „Pane, odpusť jim, neboť nevědí, co činí". Žena by chtěla ve městě Malatya zůstat a její muž má být ve městě pohřben.

Turecký premiér Erdogan vraždy tvrdě odsoudil. Zločiny se obrátily proti řádu a „atmosféře bratrství" v Turecku, uvedl. K otázce možných motivů krvavého činu připustil, že mysl vrahů zřejmě otrávily pověsti o ohrožení islámu křesťany v Turecku. Zatčení mladíci podle tiskových zpráv vypověděli, že jednali za tureckou vlast a islám.