Jste zde

Knihovnička Getseman

Byli jsme upozorněni na české internetové stránky k mezináboženskému dialogu www.mezinabozensky-dialog.wz.cz. Články sahají od spíše osvětových (Jsou muslimové krutí?) až po úvahu Spiritualita, víra, pochybnosti od Ivana O. Štampacha.

Knihu Petra Sommera nazvanou Svatý Prokop - Z počátků českého státu a církve vydalo nakladatelství Vyšehrad. Je to důkladná historická studie nejen o životě slavného poustevníka, ale jak říká podtitul i kořenech naší moderní nábo­ženské, politické a kulturní existence.

Tamtéž znovu vyšla sbírka Pod bičem milostným Jana Zahradníčka, křesťansky orientovaného básníka, který měl za několik let po jejím vydání trpět pod nemilostnou knutou komunistického režimu. (JaS)