Jste zde

Česko navštíví liturgička Irmgarda Pahl

V Praze bude v květnu přednášet a diskutovat Imrgarda Pahl, emeritní profesorka liturgiky z německé univerzity v Bochumi. Setkání s touto osobností liturgické obnovy pořádá iniciativa Coena (http://coena.edunix.cz/) ve spolupráci s Evan­gelickou teologickou fakultou UK v Praze. Akce začíná v neděli 20. 5. od 19.30 hodin bohoslužbou v kostele sv. Martina ve zdi v Praze. Program bude pokračovat v pondělí 21.5. od 10 hodin veřejnou přednáškou na Evangelické teologické fakultě UK s názvem Liturgie Večeře Páně v německých evangelických církvích v ekumenické perspektivě - současná praxe a kroky liturgické obnovy. Na ni pak od 11.30 naváže panelová diskuse zaměřená na otázky slavení Večeře Páně v Českobratrské církvi evangelické. Té se kromě profesorky Pahlové zúčastní také vedoucí katedry praktické teologie ETF UK v Praze Pavel Filipi, vedoucí poradního odboru liturgického Synodní rady ČCE Radmila Včelná a evangelický farář Marek P. Lukášek jako zástupce pořádající iniciativy Coena. Jak přednáška tak i debata budou simultánně tlumočeny.

Irmgarda Pahl (nar. 1934) vedla od roku 1997 katedru liturgiky Katolické teologické fakulty Porůrské univerzity v Bochumi a byla vedoucí pracovní skupiny Mezinárodního pracovního výboru liturgických komisí v německém jazykovém prostoru. Dosud je členkou Societas liturgica, sdružující odborníky na liturgii z řad anglikánů, luteránů i reformovaných. Své studium zaměřila především do oblasti ekumenicky orientované liturgiky. Podílela se na projektu Liturgie Večeře Páně v proměnách času a vytvořila rozsáhlou liturgickou publikaci Coena Domini, mapující podoby eucharistického slavení v reformačních církvích.