Jste zde

001 - Advent 1990

Žertovné označení "jedničky", kdy při jednom z posledních shromáždění značná část účastníků poklimbávala, pomohlo k názvu tohoto periodika. Ony totiž (kromě vtípků na způsob, "že tam byl ustanoven stav kanovnický" jsou Getsemany výmluvným symbolem krize v dnešní církvi. Apoštolové, kterým má být brzy svěřeno nést tíhu zvěstování evangelia, zde selhávají a nejsou se svým Pánem v jeho těžkých chvílích solidární. Pán to se zbytkem sil "utáhne sám", ale apoštolové ztrácejí možnost statečně zvládnout následující hodiny.

I dnešní církev si mnohdy stačí sama se svými starostmi a není se svým Pánem solidární. A selhává. V krizi je i naše obec, v krizi jsme každý sám. Následující měsíce budou dobou hledání. Hledání identity naší obce i hledání povolání každého z nás. První krůčky už máme za sebou. Vytvořili jsme si určitý model existence a služby, který byl schválen naší autoritou a je respektován autoritou pražské arcidiecéze. Tento model předpokládá angažovanost ve viditelné církvi a současně zachování specifik vlastní obce, abychom mohli zhodnotit vše, co jsme skrze společenství přijali, a také dotvořit, co své obci i církvi ještě dlužíme.

Toto periodikum by mělo alespoň skromným způsobem naší službě pomoci. Jádrem každého sešitu budou nedělní homilie M. Máši získané z jeho pozůstalosti. (Otiskujeme s laskavým svolením dědice.) Boží slovo je vodítkem v naší službě. Lidsky i odborně fundované svědectví o něm jistě přijde vhod. K tomuto jádru budou případně přidávány další části, např. aktuální články, informace, stanoviska k veřejně publikovaným církevním událostem, ale také pokusy o vážnější teologicky kritická stanoviska k článkům publikovaným v katolickém tisku. V tomto čísle to jsou některé podněty pro biskupskou konferenci ČSFR. První z nich byl již prostřednictvím sekretariátu rozeslán jednotlivým biskupům a je zde uváděn pro informaci. Další dosud odeslány nebyly a čekají na vaše poznámky a kritiku, aby mohly být přepracovány do definitivní podoby a odeslány.

Jinou oblastí vhodnou k publikaci v Getsemanech jsou programové studie, např. program katechumenátu, programy přípravy k některé svátosti, programy "letních aktivit" atd. Studie se ovšem publikuje proto, aby vyvolávala reakci všech, kteří se cítí k obci patřit, a proto se pokoušejí zaujímat k dění v ní své odpovědné stanovisko. Proto je diskuze (i kritická diskuze) na těchto stránkách vítána.