Jste zde

Naděje pro tajně vysvěcené

Změnu rozhodnutí Vatikánu ve prospěch tajně vysvěcených kněží očekává
řeckokatolická církev. Od konce 60. let bylo v Československu tajně vysvěceno
přibližně tři sta kněží, kteří pracovali ilegálně a často ve velkém nebezpečí.
Po listopadu 1989 jejich naděje na společenské uznání a legalizaci
pohasla nekompromisním verdiktem z Vatikánu, že musí být přezkoušeni
z teologie a znovu vysvěceni. To je pro většinu z nich nepřijatelné, neboť již
jednou vysvěceni byli. Za paradoxní považují to, že tvrdý postoj Vatikánu
zasáhl je a nikoli ty, kteří vědomě spolupracovali s komunistickým režimem.
Řeckokatolický biskupský vikář Ivan Ljavinec řekl, že jeho církev uznává
autoritu papeže a očekává takové kroky Vatikánu, které umožní plné
zapojení do služby těm kněžím, kteří v době nesvobody byli vysvěceni a
pracovali tajně. "Dosavadním přístupem jsme se považovali za odsouzené k vymření. Tato
zpráva v nás zažehla jiskřičku naděje a doufáme, že nepochopitelné požadavky
na přesvěcení budou zrušeny," řekl nám jeden z kněží tajně vysvěcených
před deseti lety, který chtěl zachovat své jméno v tajnosti.

Tomáš Smrček MFD 2. 1993