Jste zde

Bernhard Häring bude 8. 5. 1993 v Praze se čtenáři

Světoznámý morální teolog prof. Bernhard Häring navštíví počátkem května
Prahu. Čtenářům našeho časopisu není třeba tohoto muže zvlášť představovat.
Kdykoli jsme otiskli něco z jeho díla, mělo to pozitivní ohlas. Pan
profesor je přes svůj vysoký věk (v loňském roce oslavil osmdesátiny) a přes
operace, které postoupil (rakovina hrtanu), vitální a duchem velmi mladý.

Součástí návštěvy bude i setkání Bernharda Häringa se čtenáři Getseman
v sobotu 8. 5. 1993 v Praze. Překladatelská služba bude pochopitelně zajištěna.
Místo a hodinu setkání stanovíme dle vašeho ohlasu a uvedeme
v příštím čísle, které vyjde 2. 5. 1993. Aby se této akce mohli zúčastnit i
čtenáři ze vzdálenějších míst (včetně Slovenska), vyzýváme čtenáře z Prahy
a blízkého okolí, aby jim nabídli ubytování, pokud tuto možnost mají.
Jedná se třeba i o nouzové přespání na jednu, výjimečně dvě noci kolem
tohoto data. Své nabídky s uvedením počtu míst zašlete redakci. Pokud
byste chtěli těchto nabídek využít, rovněž se obraťte na redakci. Adresa je
uvedena v tiráži na poslední straně. Uveďte laskavě i svůj věk, abychom
vás mohli ubytovat na odpovídajícím místě. Jak nabídky, tak požadavky
posílejte pokud možno do týdne po obdržení časopisu.
Současně posílejte libovolné náměty k formě i obsahu setkání.

 

Getsemany zařazeny do Souvislostí

První letošní číslo Souvislostí je věnováno tématu Člověk v podzemí. Redakce
usoudila, že tam patříme i my getsemanští, a proto číslo obsahuje
několik zajímavých článků, které se nás více či méně týkají: předně Putnovu
velmi pozitivní recenzi Když je církev v Getsemanech, dále Fialovu
historickou studii o biskupu Davídkovi a přetisk článku J. Konzala o lidech
na okraji, námi kdysi otištěný ve 13. čísle v r. 1991.
Poznamenám ještě, že zde vychází rovněž snad první větší Drewermannova
stať uveřejněná také česky, zajímavá exegeze úryvku o ženě s krvotokem.
Zakoupení/předplacení (150,- ročně) je možné na adrese Firma Ji-Pe, Burdova
1227, 198 00 Praha 9 - Kyje.
JaS