Jste zde

Zprávy

Papež Jan-Pavel II. má připravenou svou 13. encykliku s názvem „Fides et ratio". Podle italského listu „La Republica" znamená tato encyklika mimo jiné otevření se asijskému způsobu myšlení, zejména indické filozofii. Magisterium církve sice musí bránit pravou víru, ale křesťané Indie mají z tradice své země čerpat a obohatit tak křesťanství.

Vyšla publikace s názvem „INRI" od významné francouzské fotografky Bettiny Rheimsové, obsahující život Ježíše Krista v obrazech. Kristus je ztvárněn v podobě děvčete na kříži, staršího muže s ondulaci, jako černoch apod. Proti této publikaci podal jeden tradicionalisticky laděný kněz žalobu u soudu v Bordeaux. Francouzští biskupové se také k tomuto dílu postavili záporně, „tyto obrazy zraňují náboženské cítění". Soud dal žalobci za pravdu a publikaci zakázal.

Vojenský biskup Geoffrey Mayne v australském městě Campbell zakázal podat paní Ann Nugentové sv. příjímání a zároveň ji vyloučil z lektorské služby. Důvodem je její angažovanost v australské iniciativě pro svěcení žen.

V Kasselu vydaly reformovaná profesorka Nového Zákona Luise Schottroffová (Kassel) a katolická profesorka teologie Marie-Therese Wackerová (Münster) „Kompendium Feministischer Bibelauslegung". Jedná se o první kompletní feministický výklad Bible. Na publikaci spolupracovalo 60 spoluautorů z Německa, Rakouska a Švýcarska. Dílo neobsahuje jen otázku ženy, ale zabývá se i antijudaismem, kolonialismem a rasismem. Také v severní Americe vyšly dvě podobné publikace.

Homiletické poznámky v novém církevním roce mají návaznost na Ekumenický lekcionář (viz Getsemany 9/98 str. 191). O zpracování jsme požádali dva zkušené kazatele: Miroslava Heryána, emeritního evangelického faráře, a katolíka Jana Konzala. Střídat se budou po větších, logických celcích liturgického roku. Do tohoto čísla je vložena poštovní poukázka či bankovní složenka pro zaplacení předplatného. Předplatné + poštovné pro rok 1999 činí 168 Kč. Předplatné je zapotřebí uhradit do konce tohoto roku. Pomohlo by nám, kdyby bylo zaplaceno co nejdříve. Sociální předplatné (pro studenty, rodiny s více dětmi, důchodce, nezaměstnané) činí 100 Kč. Předpokládá však, že někteří z vás, ostatních čtenářů, uhradí více, než je povinná částka. Dosud tomu tak vždy bylo. Děkujeme vám. Pokud platíte bankovním převodem na účet č. 83107-021/0100 nezapomeňte do platebního příkazu uvést svůj variabilní symbol. Děkujeme vám všem, kteří propagujete náš časopis a získáváte nové předplatitele. Čtenáře, kteří již nechtějí časopis odebírat prosíme, aby nám to oznámili.