Jste zde

Zprávy

Rok kněží skončil

Freiburg (KAP) Papežem Benediktem XVI. vyhlášený Rok kněží skončil 11. června. Měl věřícím připomenout ideály kněžského povolání.

Katolický teolog z Freiburgu prof. Gisbert Greshake ovšem varoval před stále více zúženým a povýšeneckým pojetí kněze v katolické církvi. V červnovém vydání časopisu Herder Korrespondenz napsal, že dnes je na postupu „všude opět předkoncilní klerikalismus," v neposlední řadě u nemalého počtu seminaristů a mladých kněží.

Ve svém „kritickém ohlédnutí ze Rokem kněží" Greshake mluví o „směšných stránkách" nynějšího zdůrazňování kněžství církví. Sem patří barokní přezdobenost liturgických oděvů, „kultizace" liturgie a jejího jazyka jakož i stálé omezování církevních služeb laiků římskými instrukcemi. Gisbert Greshake zmiňuje i vzhled některých kardinálů, kteří znovu zavádějí cappa magna, hermelínem pošitý obřadní plášť. Vyjádřil však naději, že „současná špatná situace církve" bude podnětem k zamyšlení nad „ukazovacím" charakterem kněžské služby; kněz totiž právě nemá být vztažený sám k sobě, ale má ukazovat na Krista. Jde přitom i o „pokoření" církevní služby. „Jen pokorná, pokořená služba je imunní proti aroganci moci. Přisvojování si privilegií, svévolnému rozhodování, povýšenectví a hraní si na ,svatou církev‘," říká německý teolog.

Biskup Scheuer o krizi církve a o celibátu

Vídeň (KAP) Innsbrucký biskup Manfred Scheuer hovořil v rakouské televizi Ö1 o současné situaci církve. Rozhovor se týkal především nových vnitrocírkevních směrnic pro zvládání a prevenci sexuálního zneužívání a násilí, které přijala na mimořádném plenárním zasedání rakouská biskupská konference. Scheuer v této souvislosti hovořil o „procesu očišťování" církve a zdůraznil, že krize je také šancí. Ohledně vlny výstupů z církve uvedl, že kromě současné krize je to také následkem celospolečenských změn. Církev bude následkem toho jistě chudší, méně peněz a byrokracie však nemusí nutně znamenat nevýhodu. Církev by to podle biskupa Scheuera mohlo také udělat pestrou, kreativní a tvůrčí. K diskusi o povinném celibátu innsbrucký diecézní biskup řekl, že změna podmínek pro připouštění ke kněžství by jistě s sebou přinesla „méně křečovitosti a odlehčení". Dokáže si prý jako kněze zcela dobře představit osvědčené ženaté muže, kteří již nyní působí jako jáhni. Stejně tak se musí uvažovat o diakonátu pro ženy. Nechtěl by však touto cestou jít sám; je třeba se domluvit s jinými místními církvemi a světovou církví, zdůraznil Scheuer. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že tato změna by jistě všechny problémy církve nevyřešila.

Maďarsko-slovenská pouť

Mátraverebély-Szentkút (TASR) Maďarské poutní místo Mátraverebély-szentkút se 26. června stalo dějištěm již třetí společné pouti katolíků z Maďarska i nedalekého Slovenska. Setkání se zúčastnilo několik tisíc lidí z obou stran hranic, kteří se v obou jazycích modlili za smíření svých národů, rozdělených dodnes následky první světové války.

Mátraverebély-szentkút, ležící asi 20 km od slovenských hranic, je poutním místem již od 13. století, kdy se zde prý němému pastýři zjevila Panna Maria a přikázala mu kopat v zemi a napít se vyvěrající vody. Chlapec poslechl a vrátila se mu řeč.

Parlamentní shromáždění RE proti zákazu burky

Štrasburk-Madrid (KAP) Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PS RE) se vyslovilo proti úplnému zákazu muslimských oděvů zakrývajících celé tělo. Může být nezbytné omezit nošení burky nebo niqábu z bezpečnostních důvodů anebo z důvodů náboženské neutrality, říká se v jednomyslně schválené rezoluci ze Štrasburku. Úplný zákaz by však znamenal nepřípustné omezení práva žen zakrývat si obličej, pokud si to přejí.

Výslovně však evropští poslanci požadují trest v případě, že někdo ženy k nošení zahalujících šatů nutí. Žádná žena nesmí být společností nebo rodinou nucena k nošení žádného náboženského oděvu. Jakákoli forma útlaku, omezení svobody nebo násilí je podle PS RE zločin. Parlamentní shromáždění vyzývá evropské vlády, aby muslimské ženy lépe informovalo o jejich právech a povzbuzovalo je k větší účasti na společenském a pracovním životě. Zároveň Parlamentní shromáždění apelovalo na Švýcarsko, aby co nejrychleji zrušilo zákaz stavby minaretů, který se zde po listopadovém referendu stal součástí ústavy. Stavba minaretů má podle usnesení podléhat stejným bezpečnostním a urbanistickým pravidlům jako třeba stavba kostelních věží.

Portugalský exprezident a generální sekretář Aliance civilizací Jorge Sampaio vyzval před poslanci Parlamentního shromáždění k zesílené integraci migrantů. Změny ve složení evropských společností v uplynulých dekádách jsou podle něho výzvou demokracii. Je třeba vytvořit strategie mezikulturního dialogu, aby bylo možno všem lidem zaručit kulturu míru a lidských práv. Nepřátelství vůči islámu v jistém smyslu dosud zůstává tabuizované, kritizoval Sampaio. Portugalský politik dále řekl, že vedle nepřátelství vůči islámu existuje také antisemitismus a rostoucí christofobie, tedy nepřátelství vůči křesťanství. Přesto je debata o nepřátelství vůči islámu zvlášť potřebná, jelikož ve funkceschopných demokraciích není možné ponechávat značnou část občanů stranou.

Zákaz nošení islámských oděvů zakrývajících obličej byl nedávno vyhlášen v obecních institucích některých španělských měst v Katalánsku a Andalusii, mimo jiné také v Barceloně. Zákaz souvisí s politickým bojem před podzimními regionálními volbami v tomto regionu.

Třicet osm nových arcibiskupů obdrželo palium

Vatikán (KAP) 29. června sloužil papež Benedikt XVI. v chrámu sv. Petra v Římě slavnostní mši u příležitosti slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla. Během bohoslužeb byla arcibiskupům jmenovaným během posledních 12 měsíců předávána posvěcená palia, tedy bílé vlněné štoly s černými křížky na koncích, které jsou znakem jejich úřadu. Jednalo se o 38 jmen, mezi nimi jsou Dominik Duka (Praha), André-Mutien Léonard (Brusel), Pierre Nguyên Van Nhon (Hanoj), Bernard Longley (Birmingham), Samuel Kleda (Douala v Kamerunu), Antonio Fernando Saburido (Olinda-Recife) a Jozef Kowalczyk (Hnězdno). Římské patronátní slavnosti se tradičně účastnila vysoká delegace pravoslavného patriarchátu konstantinopolského, naopak Řím koncem listopadu vysílá obdobnou delegaci na pravoslavný svátek sv. Ondřeje do Istanbulu.

43 milionů lidí na útěku

Vídeň-Ženeva (KAP) Roku 2009 bylo na celém světě 43,3 milionu lidí na útěku před válkou, konflikty a pronásledováním. To je nejvyšší počet od středu 90. let minulého století. Zároveň klesl počet uprchlíků, kteří se dobrovolně vrátili domů, na nejnižší úroveň během posledních 20 let. Vyplývá to z výroční zprávy Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nazvané Global Trends. Negativní trend je zapříčiněn především nevyřešenými krizemi v zemích jako Afghánistán, Somálsko, Demokratická republika Kongo (bývalý Zair), Irák nebo Súdán. Výtah zprávy v češtině je k dispozici na http://www.unhcr.cz/news/?cid=596

Vražda biskupa v Turecku

Milán (KAP) Předseda římskokatolické turecké biskupské konference a apoštolský vikář v Anatolii Luigi Padovese byl 3. června brutálně zavražděn v İskenderunu. Z vraždy je podezřelý jeho řidič Murat Altun. Oficiální verzí zní, že řidič je psychicky narušený, ale izmirský arcibiskup Ruggero Franceschini má podezření na přítomnost islamistického motivu. Padovese byl pohřben v Milánu za účasti několika tisíc lidí.

Německý soud o eutanazii

Karlsruhe (vlastní zpráva) Spolkový soudní dvůr rozhodl 25. června v průlomovém rozsudku, že odpojení bezvědomého pacienta v beznadějném zdravotním stavu od umělé výživy není v Německu trestné, pokud si sám pacient předtím takové zacházení vyžádal.