Jste zde

Zprávy

Nejen dýně, ale i svaté

Řím (KAP) V Itálii se mladí katolíci zasazují za křesťanskou alternativu ke svátku Hallow­een, který se z anglosaských zemí šíří po Evropě a zatlačuje místní tradice svátku Všech svatých. Místo dýní by lidé měli podle nich do oken dávat obrazy svatých, požaduje tato iniciativa. Nestaví se ovšem proti slavení Hallow­eenu, ale spíše chce do povědomí opět vrátit i tradici slavení svatých. V asi 30 italských městech, například v Raveně a Padově, je po celou noc z 31. října na 1. listopadu otevřen aspoň jeden kostel, hlásí římský deník Il Tempo. Předseda italské biskupské konference kardinál Angelo Bagnasco pořádá v Janově průvod s cílem znovuobjevení křesťanských tradic.

Nejznámější církevní názor na Halloween pochází od kardinála Tarcisia Bertoneho: „Evropa třetího tisíciletí nám nechává jen dýně a bere nám ty nejcennější symboly." řekl v listopadu 2009 během debaty o křížích ve škol­ních třídách.

Také v Rakousku tamní katolické mládež­nické hnutí uvažuje podobně: Halloween se nemá rušit, ale děti mají být zároveň vedeny k tomu, aby se kriticky vyrovnaly s tématy umírání, smrti a s otázkou, co bude po smrti.

Dluhy za návštěvou papeže

Londýn (KAP) Katolická církev Anglie a Wa­lesu má potíže se splácením nákladů cesty pa­peže Benedikta XVI. do Velké Británie letos v září. Podle deníku The Guardian církev dluží asi 3,5 miliónu liber, což je asi 100 miliónů českých korun. Tuto částku je třeba splatit do dubna 2011. Náklady na papežskou návštěvu obnášely celkem asi 20 miliónů liber, z toho polovinu hradil stát.

Kostel tří konfesí v Česku

Praha (KAP) Při čerčanském hospici se začal podle návrhu architekta Michaela Klanga stavět kostel, který bude společný pro tři hlavní české křesťanské konfese - katolickou, českobratrskou evangelickou a husitskou. Bude to první nový kostel ve středočeském kraji po více než 80 letech, v České republice zároveň významný svou ekumeničností. Dosud zde existují pouze interkonfesní kaple, nikoli však celý kostel. Kostel Nejsvětější Trojice bude stát asi 50 milionů korun, doba stavby bude záviset na tom, jak rychle se potřebné peníze podaří shromáždit od dárců, nejdříve by mohl být kostel vybudován za tři roky. Bankovní spojení a další informace jsou uvedeny na webu www.centrum-cercany.cz Občanského sdružení Tři, které hospic provozuje.

Další přestupy anglikánů

Londýn (KAP) Tři anglikánští biskupové (John Broad­hurst, Andrew Burnham a Keith Newton) zvažují přestup do Benediktem XVI. zřízené osobní prelatury pro bývalé anglikány. Motivem je nesouhlas s biskupským svěcením žen, které anglikáni začali praktikovat. Vedle nich přestupují i další, byl oznámen dokonce přestup jedné celé anglikánské farnosti.

Rusko vrací kostel církvi

Moskva (KAP) Novogotický kostel ve Smolensku z roku 1896, jedna z nejvýznamnějších budov města, má být vrácen katolické církvi poté, co se z něho napřesrok odstěhuje státní archiv do nové budovy. O vrácení se již dlouho zasazovala polská vláda. Kostel zabavili komunisté roku 1940, farář byl uvězněn již roku 1936. Od roku 1991 se ve Smolesku opět konají katolické bohoslužby, roku 1999 zde byla vysvěcena nová kaple.

Útlak křesťanů ve světě

Bern (KAP) Švýcarská organizace Open Doors (www.opendoors.ch) vydala třetí letošní čtvrtletní zprávu o útlaku křesťanů ve světě. Vyplývá z ní, že útlak roste především v Egyptě, Severní Korei a v Sýrii. Také v Indonésii, Rusku a na arabském poloostrově se v uplynulých měsících situace křesťanů zhoršila. V ostatních zemích, například v Číně, bylo konstatováno zlepšení. Podle odhadu organizace Open Doors je na světě pronásledováno a utlačováno asi 100 miliónů křesťanů. Organizace také vydává „ukazatel světového pronásledování", což je seznam padesáti zemí nejvíce pronásledujících křesťany.

Stabilní první místo na tomto seznamu už léta zaujímá Severní Korea. Organizace Open Doors letos uvádí případ, kdy tamní úřady odhalily tajnou církevní obec s 23 křesťany. Tři z nich byli okamžitě odsouzeni k smrti, zbylých dvacet bylo odesláno do trestního tábora na nucené práce.

V létě 2010 v Egyptě vzrostlo napětí mezi muslimy a křesťany, uvádí dále Open Doors, což vedlo k veřejnému ostouzení koptských kněží. Egypt je na seznamu nyní dvacátý.

Ve třetím čtvrtletí docházelo také k případům, kdy byli z arabských zemí, jmenovitě z Kataru, Ománu a Jemenu, obvykle bez udání důvodů vykazováni křesťanští dělníci. Podobný jev již dříve zaznamenala organizace Open Doors i v severní Africe. Na seznamu je Katar 18., Omán 28. a Jemen 7.

Open Doors dále poukazuje na ohrožení náboženské svobody v Sýrii. Země patří na Blízkém Východě mezi tolerantnější a tradiční křesťanské církve se těšily značné míře svobody za předpokladu, že „náboženské obřady nenarušují veřejný pořádek". Poté, co v poslední době řada lidí konvertovala od islámu ke křesťanství, začala u muslimské části obyvatelstva růst nevole. Syrská vláda se začala obávat násilných reakcí islámských fundamentalistů a uzavřela přinejmenším šest budov, ve kterých se scházely skupiny křesťanů. Sýrie je na seznamu vedena jako 41.

Starost projevuje Open Doors i ohledně protikřesťanského násilí v Indonésii. V nejlidnatější muslimské zemi světa již byly uzavřeny dva kostely. V záři došlo dokonce k fyzickému napadení křesťanů. Indonésie je na 48. místě.

V Rusku dochází k opakovaným útokům na křesťany v kavkazských republikách. Extremističtí muslimové tak zavraždili například pastora Artura Sulejmanova v Dagestánu, protože byl „příliš aktivní". V Dagestánu, kde žije asi 98 % muslimů, se křesťané stávají terčem útoků pravidelně, a totéž platí o Čečensku.

Taktéž v Íránu byla řada křesťanů v uplynulém čtvrtletí uvězněna pro svou víru, stejně jako v Uzbekistánu. Vraždy, násilí a vyhrožování jsou hlášeny i z Iráku a Pákistánu.

Zlepšení Open Doors konstatuje naopak v Číně. V uplynulém čtvrtletí tam bylo do vězení odsouzeno méně křesťanů, třebaže v některých oblastech Číny pronásledování pořád probíhá.

Eroze víry v Německu

Drážďany (KAP) Na drážďanské konferenci nazvané „Myslím na Německo" prezentovala ředitelka allensbašského Demoskopického institutu Renate Köcherová drastický obrázek mizející schopnosti církví vázat na sebe lidi. Pro mladé na východě i západě Německa církve ztrácejí hodnotu. Evangelická církev je přitom erozi vystavena silněji než katolická. Socioložka zdůraznila, že církve v Německu „úplně postrádají misijní nadšení". Tím víc mnoho lidí v Německu popuzuje islám, který mnozí spojují s intenzivní zbožností, misijním úsilím, ale i sklonem k násilí.

Katolický biskup z Erfurtu Joachim Wanke však pesimistickou vizi budoucnosti církví odmítl. Podle něho existují ve východním Německu i místa „nového počátku". Lidé totiž nejsou ateističtí, ale spíš prostě „bezradní". Církevnictví „je jim cizí stejně jako čínština". Východoněmecké církve přitom svou situaci nahlížejí čestněji než jejich západní protějšky. „Víme o svých slabinách, ale víme také o bohatství evangelia," řekl biskup.

Kumránské svitky on-line

Jeruzalém (KAP) Kumránské svitky, tedy knihovna židovské sekty z Kristovy doby, jeden z nejdůležitějších archeologických nálezů 20. století, budou volně k dispozici na internetu. Oznámil to izraelský památkový úřad a firma Google v Jeruzalémě. Společný projekt nazvaný Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library chce digitalizovat a zpřístupnit všech asi 30 tisíc fragmentů z asi 900 rukopisů. První texty budou k dispozici již během několika měsíců, celý projekt poběží pět let. Digitalizace by měla zároveň pomoci ochraně cenných rukopisů a díky snímání citlivými kamerami zviditelnit i texty, které již nejsou čitelné pouhým okem.