Jste zde

Čtenářský ohlas

Právě jsem dočetl v č. 4 stať Stefanie Knaussové „Kristovo tělo...“ a přišlo mi na mysl učení o Kristově tělesnosti mých učitelů Dr. Antonína Mandla a Jána Diešky S.J., podpořené prof. Jungmannem S.J., se kterým jsem přišel do styku v r. 1968-9 za mého pobytu v Innsbrücku. Věda, že už dlouho na světě nepobudu, napsal jsem to populárně a vytiskl mi to „Grantis“ v Ústí nad Orlicí. Hodně věřících mi už za to vyjádřilo díky (jen tři katoličtí kněží). Tak Vám to posílám, bohužel nemám možnost per e-mail, jelikož ten přístroj nemám. Nemusíte mi prosím odpovídat – buď to odložte, nebo s tím diskutujte – dle Vašeho názoru. Německy to poslala moje známá per e-mail na několik míst do Německa, ale přišly dvě odpovědi – vyhýbavé – ostatní neodpověděli.

S díky za Vaše Getsemany

P. Jan Rybář S.J.

důchodce – 87 letý...