Jste zde

Zprávy

Naslouchat mladým

Vatikán (KAP) Ve Vatikánu v říjnu proběhla třítýdenní synoda na téma Mladí lidé, víra a rozlišování povolání, které se vedle 270 biskupů a mnoha odborníků účastnili i mladí lidé.

To, k čemu synoda dospěla, shrnul při slav­nostním zakončení papež František větou „naslouchat předtím, než promluvíme“. Zároveň po­prosil mladé lidi o odpuštění, že k nim církev doposud jenom mluvila a nenaslouchala. Podle Františka je důležitější než samotná usnesení synody to, že se podařilo nastolit nový typ církevní spolupráce, spojující mladé i staré „v naslouchání a v rozlišování“ – synodální styl. Vídeňský kardinál Christoph Schönborn, který se zúčastnil již šesti synod, označil toto setkání za nejlepší, které kdy zažil: „Nejvíc jsme se nasmáli, byla tam neuvěřitelně srdečná atmosféra.“

Synodální dokument sice mluví o naslouchání mládeži a potřebě větší účasti žen na rozhodování v církvi, ale článek o účasti laiků a synodální církvi nebyl přijat zdaleka jednomyslně. Také požadavek „jasného, svobodného, autentického“ vyjadřování k sexualitě dosáhl jen těsně dvoutřetinovou většinu hlasů. Porovnání s původní předlohou ukazuje také to, že mnohé formulace byly biskupským kolegiem změkčeny a uhlazeny. Vypadl například příkaz nulové tolerance vůči sexuálnímu zneužívání, požadavek opustit „odsuzující postoj“ vůči sexualitě i jasné odmítnutí klerikalismu v církvi.

Metropolita Oleksandr za ukrajinskou autokefalii

Vídeň (KAP) Pro autokefální (samostatnou) ukrajinskou pravoslavnou církev se vyslovil první biskup Ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu. Je jím metropolita Oleksandr (Drabynko), jehož diecéze zahrnuje města Perejaslav-Chmelnyckyj a Vyšneve. V rozhovoru pro týdeník Die Furche řekl, že touha po autokefalii „je jako i v jiných zemích zakořeněna v srdci Ukrajiny. (…) Podívejte se do Srbska, podívejte se do Bulharska nebo jinam, všude patří nezávislá církev k duši národa, je symbolem suverenity země a lidí.“

Moskevský patriarchát podle Olexandra dělá chybu, když vnímá Rusko a Ukrajinu jako jednu zemi a jeden národ. „V ideálním případě není pravoslaví rozděleno národními hranicemi,“ řekl metropolita, „ale v naší realitě je to tak, že Moskva používá pravo­slavnou církev jako nástroj, aby udržela svůj vliv a držela Ukrajinu na vodítku.“ Metropolita zdůraznil, že si pro svůj kurs ve směru autokefalie vyžádal i souhlas věřících. Další krok podle něho spočívá ve svolání sněmu všech tří ukrajinských pravoslavných církví (moskevské a dvou na Moskvě nezávislých), kde by měl být otevřeným a demokratickým způsobem klérem, řeholníky i lidem zvolen nový ukrajinský patriarcha. Jemu by pak Konstantinopol měla předat tomos, dekret povolující církevní osamostatnění.

První kandidát na funkci patriarchy se mezitím již našel. Zájem ohlásil kyjevský patri­archa Filaret (89), který byl exkomunikován Moskvou roku 1997 a vede větší z obou na Moskvě nezávislých ukrajinských pravoslavných církví. Podle jeho představ by se volební a sjednocující sněm měl konat ještě letos, doposud však nebyla dosažena dohoda o pravidlech jednání sněmu a způsobu volby ukrajinského patriarchy. Konstantinopolský patriarchát již 11. října uznal obě nezávislé ukrajinské pravoslavní církve a podporuje snahy o osamostatnění. Naopak Moskva považuje Ukrajinu za své „kanonické území“ a počátkem října přerušila svátostné společenství s Konstantinopolí, takže ani ruští pravoslavní laici nesmějí přijímat svátosti od kněží věrných Cařihradu.

Egypt legalizuje 120 kostelů a modliteben

Káhira (KAP/KNA) Egypt ohlásil legalizaci 120 církevních budov. Celkem bude ve 20 provinciích uznáno 106 pravoslavných kostelů, 13 evangelikálních modliteben a jeden adventistický sbor. Oznámil to web Egypt Independent. Tím vláda uzavírá proces, během něhož bylo licencováno celkem 340 křesťanských kostelů a modliteben. Základem je zákon z roku 2016, který příslušníkům tří abrahamovských náboženství usnadnil stavbu a údržbu náboženských budov.

Už v lednu dostali křesťané právo používat stavby, které ještě nebyly legalizovány. Vláda tak reagovala na muslimské útoky na nelicencovaný kostel v Gíze, při kterých mnoho křesťanů utrpělo zranění.

Konflikt v Chrámě božího hrobu v Jeruzalémě

Jeruzalém (KAP/KNA) U jeruzalémského Chrámu božího hrobu došlo k násilnému střetu mezi policií a koptskými křesťany, kteří chtěli zabránit v přístupu zaměstnancům státního Izraelského památkového úřadu. Jeden člověk – koptský pravoslavný kněz – byl během konfliktu zatčen. Koptové brání opravě jedné z kaplí, jejíž stav úřady označily za havarijní a ohrožující návštěvníky chrámu. Vlastnictví budovy je sporné, hlásí se k ní koptové i etiopští křesťané, ale dotyčná kaple byla v 70. letech izraelským soudem dána do vlastnictví Etiopanům. Koptská církev nechce připustit, aby se opravy děly bez její účasti. Chrám stojí na území starého Jeruzaléma, které je okupováno Izraelem, ale je považováno za palestinské území, což konfliktu dodává další rozměr, jelikož Palestinci neuznávají legitimitu izraelských zásahů do chodu chrámu. Židovský místostarosta města Dov Kalmanovič navíc kritizoval, že izraelský stát vydává peníze na opravu kaple v době, kdy se nedostává financí na opravu synagog.

Kriminalizace bezdomovectví v Maďarsku

Budapešť (KAP) V Maďarsku začal platit přís­ný zákon proti bezdomovectví. Osoba, která bude během dvou měsíců třikrát přistižena, jak obývá veřejné prostory nebo v nich přenocuje, může být potrestána veřejně prospěšnými pracemi nebo vězením. Zákon narazil na kritiku i ze strany církve. Peter Szöke, který vede maďarskou větev katolické Komunity Sant'Egidio, řekl týdeníku Magyar Kurir, že tak drastické tresty pro nemajetné nebyly ani ve středověku a že zákon je neslučitelný s maďarskou ústavou, v níž se národ zavazuje pomáhat „chudým a potřebným“. Vláda prosazuje „právo a pořádek“, ale cenu za to platí jen nejslabší. „Pořádek“ pro vládu podle Szökeho znamená „vykázat chudé pryč, abychom se na nemuseli dívat“. „Před uprchlíky chrání zdi a ploty. Před bezdomovci a žebráky chrání paragrafy.“

Po zavedení zákona se většina bezdomovců nadále zdržuje v centru Budapešti. Začali se však vyhýbat nápadným místům, jako jsou podchody. V zemi žije odhadem 30 tisíc lidí bez domova.

Obchod s lidmi kvete

Linec (KAP) Podle odhadu Mezinárodní organizace práce (ILO) se každoročně v obchodu s lidmi dosahuje obratu asi 32 miliard dolarů, přičemž tento druh zločinu má ročně asi 2,4 milionu obětí. V rakouském Linci se o tomto problému konala veřejná diskuse, kterou uspořádala sestra Maria Schacklová z hornorakouské iniciativy Aktivně proti obchodu s lidmi – aktivně za lidskou důstojnost. „Je třeba mít odvahu se sem podívat a jednoduše nezavírat oči,“ řekla k tomu sestra Schacklová.

Kriminoložka prof. Katharina Beclinová vyložila, že změna je potřebná v právním přístupu k postiženým. Je potřeba oběti obchodu s lidmi chránit, zatímco nyní jsou často samy kriminalizovány a postihovány, například pro krádeže nebo proto, že nemají v pořádku papíry. Kritizovala také nižší ochranu pracovníků, protože to umožňuje lépe maskovat vykořisťování a lidé z chudých krajin někdy přistupují na vykořisťovatelské formy práce i více méně dobrovolně, aniž by byli objekty obchodu s lidmi.

Kalvárie zachráněna

Bratislava (KAP) Monumentální barokní kalvárie ve slovenském městě Banská Štiavnica byla zachráněna před zkázou. Organizace World Monument Fund v New Yorku ji vyškrtla ze seznamu 100 nejohroženějších kulturních památek světa. Komplex sakrálních staveb na Ostrém vrchu, náležející ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO, je z 90 procent obnoven; bylo již restaurováno 22 z celkem 24 objektů včetně dvou kostelů. Ke sponzorům akce patří herečka a diplomatka Magda Vášáryová.

Vybudování kalvárie z doby kolem roku 1750 podnítil jezuita Franz Berger (1700–1771). Stavby chátraly během komunistického režimu, který zrušil fond na jejich údržbu, i po jeho skončení. Až roku 2008 byl fond znovu založen, a to díky církvi, Lesům SR, městu Banská Štiavnica a řadě soukromých osob. K potřebné sumě 2,8 milionu euro významně přispělo i ministerstvo kultury a na opravě objektů pracovalo na 5000 dobrovolníků.