Jste zde

Zprávy

Učit se od Gándhího

(CiG 3/2020) Řádová sestra Jordana Schmidtová si přeje demokratickou církev. „Hierarchicky strukturované systémy jsou s ohledem k zneužívání ohroženy“, řekla pro rakouský týdeník „Die Furche“. Dominikánka vidí mimo jiné povolání na celý život kriticky: „Biskupové jsou biskupy na celý život, když už jimi jsou. Tak je tomu i v mnoha církevních úřadech.“ Uvnitř církve existují také demokratické modely, např. při volbě představených dominikánského řádu, kteří zůstávají v úřadě jen na pár let. K zabránění zneužívání moci je kromě toho zapotřebí účinnějších kontrolních mechanismů. Na otázku, jak by mohli věřící změnit církevní systém, vzpomněla si Jordana Schmidtová na učení Mahátmá Gándhího: „Najděte zákon, který vás nejvíc omezuje, a porušte ho – a pak se něco změní.“ Něco takového musíme učinit i my.

Brazilský homosexuální Ježíš

(CiG 3/2020) I „křesťanská“, nebo spíše dokonce „katolická“ Brazílie prožívá svoji sekularizaci. Tamější Nejvyšší soud povolil po odvolání šíření filmu, resp. filmové komedie o homosexuálním Ježíšovi. Soudce Nejvyššího soudu Antonio Dias Toffoli odůvodnil právní rozhodnutí argumentem, že film není s to „oslabit křesťanské hodnoty, které existují již 2000 let“.

Sankt Blasien – výměna vedení

(HK 2/2020) Jezuita Klaus Mertes (65) předává na konci školního vedení jezuity řízené koleje Sankt Blasien Hansi-Martinovi Riederovi SJ(39). Mertes předsedal tomuto renomovanému ústavu ve Schwarzwaldu od roku 2011. Předtím byl v letech 2000-2011 rektorem jezuitského gymnasia Canisius-Kolleg v Berlíně. Tehdejší studenti se na něj obrátili v roce 2010 s udáním na zneužívání dvěma kněžími této školy. Mertes se nato obrátil dopisem na všechny žáky, kteří kolej navštěvovali v sedmdesátých a osmdesátých letech. To vyvolalo celoněmeckou diskusi o sexuálním zneužívání v katolické církvi. Mertes prohlásil, že jeho výměna byla dlouho plánována, stejně jako výměna před deseti lety, nejednalo se o pomstu. Jeho nástupce Rieder absolvuje podle sdělení jezuitského řádu poslední úsek své řádové formace v americkém Portlandu , dříve než v květnu tohoto roku nastoupí v Sankt Blasien. Narodil se v roce 1980 v bavorském Straubingu. Pod dobrovolné vojenské službě studoval finance a hospodářskou matematiku na Technické universitě v Mnichově. Díky tomuto studio působil (2006-2009) v Bavorské zemské bance na kontrole rizik. Paralelně studoval Rieder filosofii na mnichovském řádovém učilišti. Následně vstoupil do jezuitského noviciátu, podstoupil dvouletou praxi na internátu v Sankt Blasien. Poté absolvoval studium teologie v Římě a po kněžském svěcení působil v letech 2016-2019 jako kaplan v pastoraci studentů v Götingen.

Konzervativní křídlo se odštěpilo od metodistické církve

(HK 2/2020) Druhá největší protestantská církev v USA se nachází kvůli boji o postoj k homosexuálům před rozštěpením. Jak na začátku ledna uvedly tiskové zprávy, chce konservativní křídlo evangelické metodistické církve (United Methodist Church) vystoupit a založit vlastní „tradiční metodistickou“ církev, která nadále vyloučí homosexuální manželství a svěcení kněží pro homosexuály. Liberální křídlo „United Methodists“ chce obojí povolit. Podle „Washington Post“ se chce budoucí „tradiční metodistická“ církev rekrutovat především z konservativních obcí v Africe a z nějakých severoamerických obcí. Většina ze zhruba sedmi milionů amerických členů chce v budoucnu zůstat u liberální „United Methodist“. Generální konference metodistů musí ještě odchod konservativní části odsouhlasit. Metodistický biskup příslušný pro Německo Harald Rückert rozštěpení lituje, ale zároveň konstatuje, že jde o nevyhnutelnou skutečnost. Není ještě jisté, že se členové „United Methodists“ rozštěpí také v Německu.

Německý kardinál Woelki obhajuje „Ne“ ke svěcení žen

(Kathpress Nr.42) Kolínský arcibiskup kardinál Rainer Maria Woelki nově hájí rozhodnutí papeže nedovolit svěcení žen. „Je tu jasné rozhodné „ne“ papeže Jana Pavla II., které papež František opět potvrdil“, řekl kardinál v interview pro „Süddeutsche Zeitung“. Se zřetelem na reformní dialog katolické církve v Německu, synodální cestu, prohlásil: „Nemůžeme tady něco vyhlásit: nově to zásadně prodiskutujeme a pak o tom budeme hlasovat.“

Chápe, že na sebe měřítka moderní společnosti a církve „bolestně“ narážejí. Pro muže existuje „apoštolský úřad založený Kristem“. Mnohé různé služby zřízené církví jsou samozřejmě stejně otevřené mužům i ženám. Woelki zároveň zdůrazňuje: „Potřebujeme více žen ve vedoucích pozicích církve, kde jsou pak i nadřízené kněžím.“

K debatě při synodální cestě na téma svěcení žen, celibát, antikoncepce a homosexualita kardinál podtrhuje: „Musíme se pokusit o hlubší proniknutí do nauky. Samozřejmě vím, že mnohé se zkomplikuje. Naší výzvou je přenést a zachovat to, co jsme z víry poznali jako pravdivé a správné.“ Podle Woelkiho se závažnost těchto témat přeceňuje: „Kristus poslal do světa apoštoly, nikoli apoštoly morálky.“ Otázka Boha musí být relevantně zachována, protože „to je důležitější, než diskutovat o pravidlech pro ložnici.“

Woelki nevidí v ohlášeném odstoupení předsedy Německé biskupské konference kardinála Reinharda Marxe žádné důsledky pro začínající reformní dialog. „I za jiných podmínek by to byla těžká cesta, neboť my všichni horlivě hledáme v tomto procesu správné odpovědi.“ Ke svým ambicím stát se nástupcem mnichovského arcibiskupa Woelki řekl: „Já osobně bych se chtěl soustředit na výzvy, kterými je pro mne být kolínským arcibiskupem a kardinálem katolické církve.“

Kříž ve veřejném prostoru

(Kathpress Nr. 41) Pro křesťany je kříž „znamením usmíření a lásky Boží“, ne „kulturním logem“. To připomněl vídeňský lutherský biskup Michael Chaloupka s ohledem na stále znovu vřící debatu o kříži ve veřejných prostorách – diskusi, která je částečně vedena s argumenty, „které mají málo co dělat s křesťanským původem kříže“, jak říká Chaloupka ve svém komentáři v „Kronen Zeitung“. Kříž připomíná křesťanům „nejprve Krista, jeho násilnou smrt a jeho zmrtvýchvstání, kterým porazil Smrt“, a v tomto smyslu je „znamením usmíření a lásky Boží“. Proto je také dobře, když má kříž své místo také ve veřejném prostoru. Tam nám vždy připomíná důstojnost člověka, lásku k bližnímu a to, že má být lidské utrpení překonáno. Kříž není žádné kulturní logo, tím je jeho poselství zředěno.

Kardinálové se znovu radí nad návrhem nového kuriálního řádu

(Kathpress Nr. 41) Ve Vatikánu se znovu sešla rada kardinálů, která radí papeži Františkovi s reformou kurie. Při 33. zasedání se grémium radilo nad přepracovaným návrhem nového kuriálního řádu, který papež plánuje. První návrh byl poslán v dubnu 2019 všem biskupským konferencím, představeným velkých řádů, kuriálním úřadům a církevně-práv-nickým fakultám v Římě.

K nově zaslanému návrhu mají zaujmout stanovisko k jednotlivým pasážím především biskupské konference. Ještě není známo, kdy bude nová plánovaná apoštolské konstituce „Praedicate evangelium“ (Hlásejte evangelium) uveřejněna, podle pozorovatelů by to mohlo být v první polovině tohoto roku.

Papež František jmenoval krátce po svém zvolení okruh kardinálů, kteří mu mají radit při přestavbě vedoucího ústředí ve Vatikánu. Rada sestávala původně z osmi, pak devíti a nyní ze šesti kardinálů. Aktuálními členy jsou honduraský kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga jako koordinátor, Giusseppe Bertello jako předseda Papežské komise pro Vatikánský stát a zároveň předseda governatorátu tohoto městského státu, mnichovský kardinál Reinhard Marx, Oswald Gracias z Bombaje, bostonský Sean Patrick O´Malley a kardinál státní sekretář Piertro Parolin. Biskupové Marcello Semeraro z Albana a církevní právník Marco Mellino patři do rady jako sekretáři.