Jste zde

Zprávy

Interpretace bible v raném ženském hnutí 19. století

(KAP) Irmtraud Fischerová, profesorka Starého zákona na Katolické teologické fakultě ve Štýrském Hradci, představila další svazek z mezinárodního výzkumného projektu s názvem „Bible a ženy“. Jedná se o knihu s názvem „Bible byla pro ni politická kniha: Biblická interpretace ženského emancipačního hnutí v dlouhém 19. století“ Studie autorek z Arménie, Lotyšska, Norska a dalších zemí na konkrétních případech ukazují různé interpretace bible mezi ženami v 19. století. Zatímco moderní ženská emancipační hnutí jsou často protináboženská, protože náboženství považují za prostředí podporující konzervativní pohled na ženu, průkopnice těchto hnutí v 19. století zpochybňovaly některé tradiční výklady bible a byly přesvědčeny, že bibli je možné vykládat odlišně, a to ve prospěch žen a obecně utlačovaných lidí. Přitom se také zabývaly přesně těmi texty, kterými církevní tradice chtěla ženy vést k podřízenosti.

Projekt „Bible a ženy“ je pojatý jako encyklopedie exegeze a kulturní historie. Z celkového počtu 21 plánovaných svazků jich vyšlo v renomovaném německém nakladatelství Kohlhammer Verlag již 16. V současné době se připravuje svazek vídeňské profesorky Starého zákona Agnethe Siquansové a historika Markuse Vinzenta z King's College v Londýně o exegezi biblických ženských postav v dílech církevních otců.

Více informací o projektu viz: www.bibleandwomen.org/

Od 7. února budou v Rakousku bohoslužby znovu veřejně přístupné

(KAP) Na základě nové dohody mezi státem a církvemi budou od neděle 7. února bohoslužby v Rakousku znovu veřejně přístupné. Kromě dosavadních opatření, kterými jsou dostatek dezinfekčních prostředků a vynechání zpěvu, je nově předepsáno dodržování minimálního odstupu 2 metrů a povinné nošení respirátorů FFP2. Rakouská biskupská konference připravuje podrobnější pokyny pro slavení bohoslužeb, včetně pravidel pro začátek postní doby a slavení Popeleční středy.

Ministryně Susanne Raabová poděkovala církvím, náboženským společnostem a všem věřícím za respektování lockdownu, kterým významně přispěli ke snížení počtu infikovaných. Uvedla, že si je vědoma důležitosti víry pro mnoho občanů, zvlášť v této obtížné době, proto vítá opětovné umožnění veřejně přístupných bohoslužeb. Během lockdownu se mohly konat bohoslužby pouze pro maximálně 10 osob, které se musely dopředu jmenovitě nahlásit.

Kardinál Parolin: Reforma kurie bude dokončena v roce 2021

(KAP) Reforma kurie bude dokončena v ro-ce 2021, kdy se očekává vydání apoštolské konstituce s pracovním názvem „Praedicate evangelium“, uvedl vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin v rozhovoru pro francouzskou televizní stanici KTO v pátek 29. ledna. Přesné datum vydání konstituce zatím není známo.

Podle Parolina už byly hlavní kroky reformy kurie učiněny, k nejdůležitějším patří reforma finančního sektoru. Ještě zbývá sloučení misijní Kongregace pro evangelizaci národů s Papežskou radou pro podporu nové evangelizace a Kongregace pro katolickou výchovu s Papežskou radou pro kulturu.

Hlavní cíl reformy kurie je vyjádřen v pracovním názvu konstituce „Praedicate evangelium“, tj. hlásání evangelia.

V Rumunsku se při křtu utopil novorozenec

(MV) V pondělí 1. února krátce po půlnoci zemřel v nemocnici v rumunském městě Suceava šest týdnů starý chlapec Justin. U dítěte došlo k zástavě srdce poté, co bylo v neděli třikrát ponořeno do vody knězem při křtu v pravoslavném kostele sv. Konstantina a Heleny v Suceavě. Pitva prokázala přítomnost většího množství vody na plicích. Podle svědectví přítomných dítě během křtu plakalo, kněz ho přitom třikrát ponořil do vody, jak je praxí v pravoslavných církvích.

Incident vyvolal vlnu nevole. Více než 50.000 lidí během několika dní podepsalo petici, která tento rituál považuje za brutální. Mluvčí rumunského patriarchátu Vasile Bănescu vyjádřil soustrast rodině zesnulého dítěte. Uvedl, že ve výjimečných případech je možné provést křest trojím polití hlavy dítěte. Arcibiskupství zahájilo interní vyšetřování, jehož výsledek bude zveřejněn.

Pouze digitální příprava ke svátostem nestačí

(KAP) Pastorační práce s dětmi a mladými lidmi v době pandemie covidu-19 umožnila využít různých digitálních formátů ve výrazně větší míře než v minulosti. Podle vídeňského profesora pastorální teologie Johanna Pocka nemůže digitální komunikace plně nahradit potřebný osobní kontakt. Od samého počátku je křesťanská víra spojena s dotykem. Digitalizace může být pouze dobrou pomůckou. Pro její lepší využití v pastoraci by bylo zapotřebí „teologie digitalizace“, která by se věnovala online komunikaci a umělé inteligenci, co znamenají teologicky a jaké místo má v tomto virtuálním světě Bůh. Pock připomněl velmi profesionalizovanou oblast digitálních her a nadšení, se kterým se jim mladí lidé věnují. Pokud budou církve dobře připravené, mohlo by jejich zapojení se do tohoto světa být příležitostí, jak propojit pastorační péči a nadšení mladých pro hry. Podle Pocka je před církvemi v tomto ohledu ještě dlouhá cesta a bylo by potřeba také důkladně promýšlet teologii svátostí.

Diskuse o zveřejnění zprávy o zneužívání v arcidiecézi Kolín nad Rýnem

(MV) Bouřlivá diskuse provází jednání kolem zprávy o způsobu, jakým se v arcidiecézi Kolín nad Rýnem jednalo s pachateli a obětmi sexuálního zneužívání. Vypracováním zprávy byla arcidiecézí pověřena mnichovská právní kancelář Westpfahl Spilker Wastl (WPW). Z rozhodnutí arcibiskupství nakonec zpráva nebyla zveřejněna a bylo zadáno vypracování nového materiálu, který by měl být zveřejněn 18. března 2021.

Kritici obvinili kolínského arcibiskupa kardinála Rainer Maria Woelkiho, že brání vyšetřování a nepřeje si zveřejnění výsledků. Někteří zaměstnanci arcibiskupství se nechali slyšet, že uvažují o odchodu. Postup arcidiecéze kritizovalo i předsednictvo reformního projektu Synodální cesta, které v příspěvku nazvaném „Transparentnost a zod-povědnost“ požaduje, aby církevní představitelé nesli plnou zodpovědnost za svá nesprávná rozhodnutí, včetně možnosti rezignace.

Kardinál Woelki ve svém prohlášení ze 4. února uznal svoji chybu, která vedla ke ztrátě důvěry. Slíbil, že se arcidiecéze nebude bránit zveřejnění všech výsledků šetření případů zneužívání.

Historik požaduje větší odvahu biskupů k reformám na národní úrovni

(KAP) Německý církevní historik Hubert Wolf by si přál větší odvahu německých biskupů při provádění a přijímání reformních návrhů. Ty jsou často odmítány s tím, že na národní úrovni nejde nic rozhodnout, protože vše musí být upraveno na úrovni univerzální církve. Svoláním zvláštní synody biskupů pro Amazonii papež František připustil zodpovědnost biskupů za určitou oblast, přestože závěrečný dokument byl nakonec poněkud vágní. Wolf klade otázku, proč se biskupové nemohou rozhodnout, že budou světit jáhenky? Historické studie ukazují, že existovaly jáhenky, přičemž některé byly svěceny stejným obřadem jako jejich mužští kolegové. Základním problémem reformního dialogu v rámci tzv. Synodální cesty je existence řady biskupů, kteří tvrdí, že nemohou nic dělat. Dalším problémem je, že se církev soustředí příliš sama na sebe.