Jste zde

Zprávy

autor: 

Počet katolíků v USA stoupá, svátostí ubývá

Washington (KAP) Počet 65,3 milionů katolíků v loňském roce v USA představuje nové maximum. Oproti roku 2000 jde o pětiprocentní přírůstek. Nárůst odpovídá zvyšování počtu obyvatelstva a stále se jedná o 23 % populace.

V amerických statistikách jsou započteni jen věřící, kteří jsou v kontaktu s místní církevní obcí. Mnoho pokřtěných obyvatel, především přesídlenců z latinské Ameriky v těchto číslech zahrnuto není.

Také počet diecézních kněží vzrostl o 226 na 30 429, počet jáhnů stoupl o 416 na 13 764. Počet žáků na katolických vyšší školách také dosáhl maxima. Na 238 školách, kolejích a universitách studovalo loni cca 724 tisíc studentů, tj. o 19 tisíc více než v roce 2000.

Silný úbytek zaznamenala církev v USA v počtu svátostí. V roce 2001 bylo pokřtěno o 23 tisíc dětí a o 3 300 dospělých méně než v předchozím roce. Počet uzavíraných manželství klesl o 12 500 na 257 000. Počet biřmovanců se snížil o 23 tisíc.

Linec: liturgie žen nezavdala žádný důvod k zákazu

Linec (KAP) Přiliturgii žen v lineckém dómu 1. června se neslavila eucharistie, ale jednalo se o bohoslužbu slova uspořádanou ženami. Nedošlo k žádnému jednání, které přísluší knězi při slavení mše, ani žádná z žen nebyla oblečena v liturgický oděv. Toto prohlášení vydala linecká diecéze v reakci na vatikánskou Kongregaci pro bohoslužbu, která lineckému biskupu Maximilianu Aichernovi poslala zákaz podobných bohoslužeb pro případ, že se jednalo o slavení eucharistie.

Protože k tomu ale nedošlo, z hlediska linecké diecéze je tato reakce na liturgii žen bezpředmětná. V prohlášení se navíc praví, že shromáždění žen ke společné bohoslužbě je vynikající poklad církevního života. Na mnohých místech jsou to především ženy, které nesou a léčí život modlitby v církvi. Pravděpodobně byly vatikánské Kongregaci pro bohoslužbu doručeny chybné a zavádějící informace.

Katolické ženské hnutí pro kněžské svěcení žen

Vídeň(KAP) Nízký počet novosvěcenců by měl být impulsem pro reformu podmínek připuštění ke kněžskému svěcení, prohlašuje katolické ženské hnutí v Rakousku (kfbö) k svátku Petra a Pavla, který je tradičně dnem svěcení nových kněží. Podle křesťanských zásad mají obě pohlaví stejnou hodnotu,a proto se hnutí zasazuje za otevření a další vývoj církevních úřadů odvislých od svěcení. Odvolává se přitom na Bibli, kde v prvních křesťanských společenstvích působily ženy jako jáhenky a  apoštolky. Podle názoru hnutí by měly být v prvním kroku ty ženy, které již v církvi působí v pastoračních úřadech, připuštěny k jáhenství. Ve víře, na níž stojí trvale se obnovující církev, by se muži a ženy, laici a klérus měli společně podílet a prosit v modlitbě za vyřešení podobných otázek.

Bělorusko: kontroverzní zákon o náboženství odročen

Minsk(KAP) Běloruský parlament odsunul rozhodnutí o přijetí kontroversního náboženského zákona na podzim, a to kvůli nátlaku USA a ruské tajné služby.

Podle připravovaného zákona by se všechny náboženské společnosti a stejně tak jednotlivé obce musely zaregistrovat. Do registru by se nedostaly církve, které působí v Bělorusku méně než 20 let a obce s méně než 20 členy. Z pohledu organizací dohlížejících na lidská práva tak zákon upřednostňuje pravoslavnou církev, ke které náleží asi 80 % obyvatelstva. Ale např. židovské obce mají leckdy méně než 20 členů.

Brazílie: Biskupové podporují práva indiánů

Brasilia(KAP) Brazilská biskupská konference požaduje po vládě a parlamentu vyřešeníotázky právního postavení Indiánů, které není v praxi uplatňováno, i když vroce 1993 bylo zákonem upraveno. Zaručuje práva okolo půl milionů Indiánů vůčistátu a společnosti. President katolické indiánské misijní rady, biskup Gianfranco Masserdotti, zaslal dokongresu 800 000 podpisů ve prospěch Indiánů a jejich otázky. Biskup si stěžujena středopravou vládu presidenta FernandaHenriqua Cardosa, ženerespektuje práva indiánů. Z 550 kmenových oblastí bylo teprve 236 důkladně definováno a vyznačeno. Podle biskupa Masserdottihose zákon neuplatňuje zejména kvůli různým ekonomickým zájmům.

Ve vatikánských muzeích probíhá výstava anglikánství

Vatikán(KAP) Poprvé ve své historii probíhá ve vatikánských muzeích výstava věnovaná anglikánské církvi. V Salone Sistino umístěná výstava představuje dějiny církve ve Velké Británii od počátku schizmatu za Jindřicha VIII. až k opětovnému sblížení s katolickou církví za poslední čtyři desetiletí. Pořadateli výstavy jsou ve spolupráci s vatikánskými muzei anglikánská katedrála v Norwichi a britské zastupitelství ve Vatikánu. Při otevření výstavy řekl předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper, že tato výstava je malým, ale významným příspěvkem pro ekumenu, protože bez znalosti dějin nemůžeme budovat společnou budoucnost.

Boff: teologie osvobození přináší v Brazílii své plody

Sao Paulo (KAP) Teologie osvobození podle odhadu teologa Leonarda Boffa v Brazílii hluboce zakořenila. Existuje zde již okolo 100 000 „základních obcí“, ve kterých pevně zakotvila sociálně pastorační činnost církve i činnost hnutí pro bezzemky, černochy, indiány a ženy, tvrdí Boff.

Teologie osvobození působí i na politiku. Přináší novou etiku a mimo jiné podporuje vznik strany práce. V amazonském regionu Acre je jeden z členů základní obce představitelem vlády. Protože však stále přibývá sociální nespravedlnosti a stále dochází k ničení životního prostředí, bude i nadále teologie osvobození vysoce aktuální.

Belgie: Biskupové bojují za výuku náboženství

Brusel(KAP) Belgičtí biskupové kritizují plány politiků redukovat výuku náboženství na státních školách ve francouzsky mluvící části země. Pokud chceme, aby děti přemýšlely o otázkách života, nesmíme připustit, aby náboženská výuka byla zatlačena do pozadí, říkají biskupové. Vedoucí politici jsou pro to, aby žáci mohli od příštího roku volit mezi výukou náboženství a filosofie.

Afrika: náboženství by měla více bojovat proti AIDS

Nairobi(KAP) Africké církve a náboženské společnosti se chtějí více zapojit do boje proti AIDS. Tak se vyslovilo více než 150 představitelů katolické, pravoslavné a protestantských církví stejně jako muslimů na setkání v keňském hlavním městě Nairobi.

Konference byla věnována především působení AIDS na děti. Hledána byla opatření proti stigmatizaci nemocných AIDS na kontinentě. Náboženští vůdci mají v Africe velký vliv. Mají morální autoritu, aby změnili negativní postoje vůči nemocným AIDS a vytvořili odpovídající prostředí. Následkem AIDS je jižně od Sahary 13 milionu sirotků a odhaduje se, že se jejich počet do roku 2010 zdvojnásobí. 800000 dětí mladších 15 let se podle odhadů ročně AIDS infikuje. Sedm procent všech dospělých a 80 % dětí nakažených AIDS žije v Africe. Celkově je to 26 milionů HIV-positivních a nemocných AIDS.

Haiti: Protestantské skupiny na postupu

Mnichov(KAP) Katolická církev na karibských ostrovech se cítí ohrožena přílivem protestantských misionářů z USA. Počet katolíků na ostrovech se snížil z 85 % na téměř 50 %. „Sekty otevřely mnoho škol a pokoušejí se získávat lidi přes jejich děti,“ říká biskup diecéze Les Cayes, Alix Verrier. Platí za žáky školné a i jinak je finančně podporují. Katolická církev podobné prostředky nemá. Velké úspěchy dosahují protestanti i rozhlasovým vysíláním. Mnoha rodinám darovali přijímače, které jsou nastaveny pouze na přijímání rozhlasových stanic těchto protestantských misií.