Jste zde

Dvě pozvánky

autor: 

Ekumenické společenství Jodok a bratřipremonstráti Vás zvou na další ekumenické symposion LÁSKA JEPÍSEŇ – k pramenům mystické zkušenosti v křesťanství.

Setkání se koná 13. až 15. září 2002 v klášteře premonstrátův Teplé u Toužimě.

V rámci víkendového setkání se chceme společně zamýšlet nad mystickýmaspektem křesťanského duchovního života, jak žije v katolické, pravoslavnéa reformační tradici. Obohatit nás přijedou fundovaní přednášející,zástupci těchto tradic. Podrobný program zašleme zájemcům a zveřejníme nainternetu během srpna. Ubytování v klášteře, stravování společné,příspěvek celkem 250 Kč.

Přihlášky a informace: Karel Šimr,Lipová 36, 301 65 Plzeň, tel. : 019/7538167, mobil: 0602 946 171, e-mail:simrk@seznam.cz, www.volny.cz/jodok

 

ZEMĚTŘESENÍ – rockový open–air festival. Vystoupí Ram Adonai, Oboroh a řadadalších kapel. Připravuje se též doprovodný program.

Pod záštitou obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni při Českételevizi pořádá sdružení Setkání. Koná se v sobotu 20. červencev Říčanech u Prahy, koupaliště na Jurečku. Výtěžek akce pomůžeopuštěným dětem.

Informace - telefon: 0737/103 459, e-mail: zemetreseni.rock@centrum.cz