Jste zde

Karel Chytil: služba v lásce

autor: 

V neděli 15.září 2002 zemřel ve věku 82 let katolický biskup Dr. Karel Chytil. Za války studoval teologii na Lateránu v Římě. Nedal se však vysvětit, protože se necítil povolán k celibátu. Namísto toho se dal do služeb Britského královského letectva (RAF). V Anglii prodělal tvrdý výcvik a dva roky sloužil u bojových jednotek na zemi i ve vzduchu. Po návratu do vlasti vystudoval sociologii na Filosofické fakultě UK. V 50. letech coby západní voják zakusil perzekuci komunistického režimu. Teprve od roku 1968 mohl začít pracovat v manželské a předmanželské poradně v Brandýse nad Labem, kam denně z Prahy dojížděl až do svého důchodu. Každodenní setkávání s lidskými problémy jej přivedlo, již jako ženatého otce dvou synů, ke kněžství. Felixem M. Davídkem byl vysvěcen na kněze v r. 1977 a v r.1988 konsekrován na biskupa. Patřil do skupiny služebníků skryté církve, kterou vedl P. Václav Dvořák.

Karel Chytil patří mezi výrazné osobnosti, které formovaly tvář církve v naší zemi v době komunistické diktatury. Nebylo ho příliš vidět, ale o to více sloužil. Pomohl spoustě lidem. Ovládal mnoho způsobů přístupů. V extrémních případech dokázal použít i znalosti, jichž nabyl při své vojenské službě za války: Když si jedna žena stěžovala, že ji manžel bije, vypravil se za oním „chrabrým“ mužem s tím, že ho vyzve, aby se fyzicky konfrontoval namísto s ženou s ním (který se ve speciálním výcviku naučil zabíjet holou rukou).

Využíval mnoho psychologických technik a jeho analýza charakteristik dané osobnosti byla velmi přesná. Pregnantně charakterizoval i situaci v církvi. Povinný celibát pro kněze nepovažoval v dnešní době za účinné eschatologické znamení Božího království. Tím je dnes spíše život ve věrném manželství. Celibát dnes slouží často pouze jako mocenský prostředek k uchování feudální podoby církve. Karel Chytil se mi jednou zmínil: „Kdybych mohl mluvit s papežem, tak bych mu řekl: Svatý otče, já si tě vážím, ale v té věci celibátu se mýlíš...“

Karel si sám vybral, že chce být pohřben na Levém Hradci. Pohřební eucharistii, konané 19.září , předsedal Mons. Václav Dvořák. Vzpomněl, že stojíme na místě, kde českému národu poprvé zaznělo slovo láska. Karel sloužil druhým se srdcem na dlani a s ním k druhým i přicházel. Naplnil kněžský život službou, a to službou právě v lásce.

 

-pH-