Jste zde

Rozvrh letního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF 2002/03

autor: 

Přednášky probíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská41, Praha 2 (proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné.

Další informace viz http://www.iespraha.cz

1. ročník(středy od 17:30)

9. 10.             Ivana Noble: Dějinná a eschatologická pravda

16. 10.           Ivana Noble: Evangelium, církev a kultura

23. 10.           Pavel Zach: Víraa psychologie

30. 10.           Ivana Noble: Reflexe náboženské zkušenosti

6. 11.             Jan Spousta:Náboženství v České republice

13. 11.           Ivana Noble: Autentická autorita a ideologická zkratka

20. 11.           Pavel Zach:Symbol a symbolický život

27. 11.           Jan Spousta:Obecné trendy religiozity

4. 12.             Pavel Zach:Stupně víry

11. 12.           Jakub Čapek:Úvod do filozofické hermeneutiky

18. 12.           Pavel Zach:Obrazy o Bohu

8. 1. 2003      Pavel Zach:Změněné stavy vědomí

15. 1.             Alice Kliková:Interpretace od Augustina po Luthera

22. 1.             Alice Kliková:Interpretace podle Schleiermachera

 

2. ročník(středy od 17:30)

9. 10.             Petr Šandera:Náboženský kontext SZ (kontakt s okolními náboženstvími; zpracovávání a ohlascizích náboženských představ v SZ)

16. 10.           Rudolf Vévoda:Dějiny křesťanství*

23. 10.           Petr Sláma:Dějiny Izraele jako teologická reflexe (deuteronomistickéa chronistické dílo)

30. 10.           Petr Šandera:Sociální struktury starověkého Izraele

6. 11.             Dějinykřesťanství*

13. 11.           Petr Sláma:Mesiáš a mesiášské představy ve SZ

20. 11.           Rudolf Vévoda:Dějiny křesťanství*

27. 11.           Rudolf Vévoda:Dějiny křesťanství*

4. 12.             Rudolf Vévoda:Dějiny křesťanství*

11. 12.           Petr Pokorný:Nový zákon*

18. 12.           Mireia Ryšková: Pavel a jeho listy

8. 1. 2003      Petr Pokorný: Novýzákon*

15. 1.             Ivan Štampach: Úvod do religionistiky

22. 1.             Ivan Štampach: Religionistika*

(* témata přednášek budou upřesněna později)

3. ročník(čtvrtky, výjimečně středa od 17:30)

10. 10.           Ivan Štampach: Pluralita partikulárních církví a narušení jejichjednoty v historickém přehledu

17. 10.           Ivan Štampach: Přehled křesťanských církví (seminář)

24. 10.           Jan Dus: Práces apokryfními texty

31. 10.           Pavel Hradilek: Srovnání východní a západní liturgie

7. 11.             David Holeton: Dějiny ordinace I.

14. 11.           David Holeton: Dějiny ordinace II.

21. 11.           David Holeton: Dějiny ordinace III.

28. 11.           Pavel Hradilek: Liturgický rok

4.12. středa! Pavel Filipi:Historie ekumenického hnutí

12. 12.           Ivan Štampach: Jednota a pluralita v církvi, hereze,schisma, otázka cíle ekumenické práce

19. 12.           Ivan Štampach: Přehled vyřešených a dosud otevřených věroučnýchotázek

9. 1. 2003      Ivan Štampach: Ekumenismus „shora“ a „zdola“, teologické smíšenékomise, oficiální rozhovory, sdílení ve svátostech a jiných bohoslužbách,církve a sekulární společnost, církve a jiná náboženství, lokální ekumenismus,společná evangelizace a pastorace, spolupráce v médiích

16. 1.             Václav Ventura:Křesťanský Východ a ekumenické hnutí

23. 1.             Pavel Filipi: Teologický rozbor pasáží z vybranýchekumenických dokumentů

 

4. ročník(čtvrtky od 17:30)

10. 10.           Jan Lachman: Česká duchovní tradice

17. 10.           Jan Lachman: Utrpení a smrt v životě křesťana

24. 10.           Prokop Siostrzonek: Spiritualita mnišských řádů

31. 10.           Pavel Zach:Futurologie spirituality

7. 11.             Ivana Noble: Sakramentologie II.

14. 11.           Pavel Zach:Křesťanská mystika

21. 11.           Ivana Noble: Sakramentologie III.

28. 11.           Jindřich Halama:Etika a Nový zákon II.

5. 12.             JindřichHalama: Etika a životní prostředí

12. 12.           Jan Klípa: Liturgický prostor v raném křesťanství

19. 12.           Pavel Keřkovský: Sociální etika I.

9. 1. 2003      Pavel Keřkovský: Sociální etika II.

16. 1.             Jan Klípa: Liturgický prostor ve vrcholném středověku

23. 1.             Dějinycírkevního práva