Jste zde

Předplatné na rok 2004

autor: 

Předplatné pro rok 2004 (12čísel) činí 100 Kč, poštovné 120 Kč; dohromady 220 Kč. Časopis může nadálevycházet díky tomu, že veškeré autorské, překladatelské i redakční práce,sazba i tisk jsou prováděny zdarma. Nemalou měrou k tomu přispívají i tičtenáři, kteří zaplatí více, než je povinná částka. Umožňují časopis zasílati některým materiálně slabším čtenářům za nižší cenu (100 Kč).

Úhradu můžete provést několika způsoby:

- přiloženou poštovní poukázkou;

- bankovnímpřevodem na účet 83107021/0100; svůj variabilní symbol opište z poštovnípoukázky;

- složenímhotovosti u poklady kterékoli pobočky Komerční banky. Zde dostanete pokladní složenku,kde vyplníte kromě svých údajů i číslo účtu 83107021/0100 a variabilnísymbol opsaný z poštovní poukázky. Při tomto způsobu platby vám odpadajíjakékoli poplatky.

Předplatné prosím uhraďte do konce roku 2003.Ten, kdo uhradí dříve, nám pomůže, neboť v tomto období máme obvykleprázdnou pokladnu a musíme obstarat papír a ostatní potřeby pro další rok.