Jste zde

Knihovnička Getseman

autor: 

Nakladatelství Síť vydává v dubnu knihu irského salesiána Jima O´Hallorana Církev jinak - od základního společenství ke křesťanské obci. Je to jakási praktická komuniální eklesiologie. Zabývá čím církev podle představ posledního koncilu je (kommunio), jejím posláním (svědectví, služba), povzbuzením k „užívání“ zdrojů, které dostala (Písmo, modlitba, eucharistie). Podává přehled o velmi pestrém fenoménu základních křesťanských skupin na jednotlivých kontinentech. (304 str., 188 Kč)

„Dny pyramidálních institucí – ať již církevních nebo sekulárních - řízených shora dolů jsou sečteny. Takový model se podobá starému modelu Forda, který se už na naše dálnice nehodí. Je potřeba struktur, jež jsou jasnější, kde všichni stojí bok po boku a společně se plně účastní pokorné služby církvi a světu.

Často slýcháme do omrzení opakovat výrok, že církev není demokracie. Bohužel bez hlubšího zamyšlení, co to vlastně znamená. V demokracii 101 hlasů porazí 99, což po sobě zanechává množství nespokojených lidí. Ve společenství, které se rozhoduje v dialogu a konsensuálně, je něco takového zcela nepřijatelné. Tvrzení, že církev není demokracie, je vlastně pravdivé, neboť církev by měla být demokratičtější, než samotná demokracie.“

V minulých měsících vyšel v Síti také sešit Reného Milfaita Chceš být zdráv? Vybrané biblické obrazy a znamení pro porozumění člověku a jeho určení. Jedná se o deset exercičních zamyšlení, z nichž sedm se věnuje perikopám Janova evangelia. (36 str., 30 Kč)

Bližší informace o obou knihách ze Sítě na http://www.getsemany.cz/knihy.asp. Objednávky e-mailem na obchod@getsemany.cz nebo na adresu redakce Getsemany, Alšova 1247, 252 28 Černošice

Nakladatelsví Vyšehrad vydalo knihu Hermeneutika jako teorie porozumění, od základních otázek jazyka k výkladu bible. Hlavním autorem je prof. Petr Pokorný, který napsal první „učebnicovou“ část knihy, a na jeho text dále navazují drobnější příspěvky tuctu dalších spoluautorů z řad českých teologů, přibližující hermeneutické dědictví významných osobností historie oboru anebo rozebírající vybrané texty, především biblické pasáže. V české literatuře ojedinělá a velkoryse pojatá kniha!

Další kniha z Vyšehradu se jmenuje Desatero v životě židů a křesťanů: Dialog ortodoxního rabína a křesťanského teologa. Autoři Horst Georg Pöhlmann a Marc Stern podali příklad vzájemně obohacujícího mezináboženského dialogu na téma, které je pro obě náboženství důležité a umožňuje rozebrat i velmi aktuální otázky, například problém eutanazie.

CDK Brno v řadě Moderní česká teologie přináší práci Čeští svědkové promyšlené víry: Filosofie a teologie v interakci u současných českých myslitelů. Editoři Karel Skalický, Rudolf Svoboda a František Štěch připravili k vydání příspěvky sympozia pořádaného teologickou fakultou českobudějovické univerzity. Na sympoziu se sešla řada známých myslitelů od Egona Bondyho po Karla Vránu (abychom jmenovali aspoň abecedně prvního a posledního) a každý z nich se ze svého úhlu pohledu zamýšlel nad některou z otázek na pomezí teologie a filozofie.