Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 
Peter Neuner oslavil 65 let

Mnichov (KAP) Prof. Peter Neuner, mnichovský dogmatik a specialista na ekumenu, oslavil ve čtvrtek 23. března 65 let. Při této příležitostí byl také emeritován.

Narodil se v Mnichově, kde studoval filozofii a teologii, a v roce 1966 přijal kněžské svěcení. Po promoci a habilitaci vyučoval od roku 1980 fundamentální teologii v Pasově. V roce 1985 byl povolán na univerzitu v Mnichově. Z Neunerovy iniciativy byl založen Institut ekumenických studií (Ökumenisches Forschungsinstitut) v Mnichově, jehož je ředitelem. V letech 2002-2004 byl předsedou sněmu katolické teologické fakulty.

Dále je členem Evropské akademie věd a umění sídlící v Salburku a Čínského centra v St. Augustin u Bonnu. V češtině prof. Neunerovi vyšly dvě knihy, Ekumenická teologie: Hledání jednoty křesťanských církví a Laici a klérus? Společenství Božího lidu, obě v nakladatelství Vyšehrad.

Čeští a slovenští biskupové spolupracují na TV NOE

Bratislava-Praha (KAP) Slovenská biskupská konference se při svém zasedání v Donovalech dohodla na spolupráci s českou televizní stanicí TV NOE. Nová křesťanská stanice se zaměřuje především na rodiny a měla by v dubnu zahájit zkušební provoz prostřednictvím satelitu „Astra 3“.

O program „TV NOE“ už projevili zájem provozovatelé kabelové televize z Česka i Slovenska. Slovensko by mělo být zastoupeno vlastními programy, vyrobenými výhradně pro TV NOE přímo na Slovensku.

Papež chce otevřít další vatikánské archivy

Vatikán (KAP) Podle informací církevního historika prof. Huberta Wolfa chce Benedikt XVI. otevřít další vatikánské archivy. Vědec působící v německém Münsteru předal papeži při soukromé audienci prvních šest svazků své badatelské práce Römische Inquisition und Indexkongregation. Ty dokumentují veškeré rozsudky římské inkvizice a Kongregace indexu v letech 1814 až 1917. Papež projevil o tuto vědeckou práci velký zájem, zvláště proto, že se své době jako prefekt Kongregace pro nauku víry velkou měrou spolupodílel na otevření archivů, uvedl Wolf.

Papež Jan Pavel II. v roce 1998 poprvé uvolnil části archivů inkvizičního úřadu, dnešní Kongregace pro nauku víry, pro vědecké účely. Dosud jsou přístupné materiály do roku 1922. Do roku 2012 chce Wolf ve 24 svazcích inventarizovat všechny případy katolické knižní cenzury z let 1562 až 1966.

Vzpomínka na 25. výročí smrti Přemysla Coufala

Bratislava (KAP) Slovenský Ústav národní paměti uspořádal ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera v Bratislavě sympózium na téma „Tajná církev a její odpor proti komunistickému režimu“. Podnětem k této akci bylo 25. výročí smrti tajně vysvěceného kněze a benediktýna P. Přemysla Coufala, který je uctíván jako mučedník.

Coufal byl civilním povoláním zemědělský inženýr v Bratislavě. Byl autorem několika fundovaných studií o situaci společnosti a církve v tehdejší ČSSR. V roce 1980 ho Státní bezpečnost (StB) odhalila jako autora a tajného kněze a vyzvala ho ke kolaboraci, což ovšem odmítl. V únoru 1981 byl Coufal nalezen mrtvý ve svém bratislavském bytě. Okolnosti jeho smrti nebyly dodnes vyjasněny.

Během sympózia vyzvali sympatizanti tehdejší tajné církve Ústav národní paměti, aby se zasadil o vyjasnění případu Coufal. Nové vyšetřování případu bylo už bylo prý několikrát oznámeno, nejasnosti však existují i nadále.

V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rádio Lumen řekl předseda ústavu Ján Langoš, že sympózium bylo „prvním setkáním členů tajné církve s mladými kněžími a mladými lidmi“. Obecně existuje obrovský zájem na tom, aby se zpracovalo mučednictví a historie „podzemní církve“.

V souvislosti s touto akcí byla také nastolena otázka ženatých „tajných kněží“. Podle soukromé stanice TA3 poukázal Ústav národní paměti rovněž na to, že se katolická církev na Slovensku dodnes nevypořádala „v dostatečné míře“ s problémem ženatých kněží.

Tajně vysvěcený ženatý Eduard Kozuch řekl, že počet v současné době na Slovensku žijících lidí, kteří jako ženatí přijali svátost kněžství, se pohybuje kolem 30. Tito ženatí kněží nemají zájem, aby byli integrováni do řádné pastorační práce. Jsou ale připraveni „přiložit ruku k dílu a pomoci“, a sice tam, „kam neměla oficiální církev v minulosti přístup a nemá ho ani dnes“.

Kardinál Daoud: Znepokojení z exodu křesťanů

Vatikán (KAP) Vatikán vyzval katolickou církev na celém světě k podpoře křesťanů ve Svaté zemi. Z důvodu pokračujícího konfliktu ve Svaté zemi už nemají katolické obce a zařízení k dispozici potřebné prostředky, uvádí se v jednom z prohlášení prefekta Kongregace pro východní církve, kardinála Ignáce Moussa Daouda.

Také náboženská, humanitární a kulturní činnost církve trpí těmito omezeními. Biskupové by proto měli doporučit tradiční sbírku na Velký pátek zvláště na pomoc Svaté zemi.

Znepokojení vzbuzuje především exodus křesťanů, píše kardinál Daoud (který jakožto dřívější syrsko-katolický patriarcha antiochijský velmi dobře zná poměry na Blízkém Východě). Odcházejí hlavně mladé páry, protože pro sebe nevidí žádnou jistou a důstojnou budoucnost. Dále si kardinál stěžuje na rostoucí chudobu a nezaměstnanost se závažnými důsledky pro rodiny.

Přítomnost křesťanů je více než kdy jindy nutná pro pokojnou budoucnost blízkovýchodního prostoru a pro blaho světové církve, která potřebuje živé křesťanské obce na Svatých místech.

Všichni křesťané jsou zodpovědni za „mateřskou církev jeruzalémskou“, zdůrazňuje Daoud. Také papež Benedikt XVI. podtrhl mimořádný ekumenický a mezináboženský význam Svatého města a sleduje vývoj křesťanských obcí jako i jeho předchůdci s „obrovským znepokojením“. Je povinností všech katolíků na celém světě podporovat křesťany ve Svaté zemi modlitbou a konkrétními skutky solidarity, uvedl kardinál.

„Bankéř boží“ zemřel

Vatikán–Washington (KAP) V arizonském Phoenixu zemřel ve věku 84 let arcibiskup Paul Marcinkus. V roce 1982 se jako prezident vatikánské banky IOR stal jednou z hlavních postav skandálu kolem krachu italské banky Banco Ambrosiano, za nějž podle všeho nesl spoluodpovědnost. Jako občan Vatikánu sice zůstal ušetřen soudního procesu v Itálii, ale Vatikán dobrovolně vyplatil poškozeným náhradu ve výši čtvrt miliardy dolarů. Marcinkus po skandálu rezignoval na své funkce a odstěhoval se do USA.

Papež bez titulu patriarchy

Vatikán (KAP) Nová papežská ročenka Annuario pontificio již ve svém posledním vydání neuvádí mezi papežovými hodnostmi titul patriarchy Západu. Titul poprvé použil papež Lev Veliký kolem roku 450. Řím patřil vedle Konstantinopole, Alexandrie, Antiochie a Jeruzaléma k pěti původním patriarchátům staré křesťanské církve. Zbývající tituly si Benedikt XVI. podržel, a může se tak titulovat jako římský biskup, zástupce Ježíše Krista, nástupce sv. Petra, nejvyšší velekněz univerzální církve, primas Itálie, arcibiskup a metropolita římské církevní provincie, suverén státu Vatikán a služebník služebníků božích.

Paul Zulehner: Církev nevyužívá svůj duchovní potenciál

Vídeň (KAP) Pastorální teolog Paul Zulehner lituje v interview pro vídeňský arcidiecézní časopis, že církev nyní příliš málo využívá svůj duchovní a mystický potenciál. Současný megatrend nové spiritualizace se podle něho odehrává v trojúhelníku „marketingu“, „utěšování“ a „proměny“. Marketing znamená pomocí náboženských symbolů lépe prodávat určité produkty. Utěšování znamená, že lidé utíkají do útěšných spiritualit aniž by změnili svůj způsob života. A ve smyslu proměny se lidé mohou povznést nad banalitu všední existence a hledat pro svůj život novou hloubku a důstojnost. Právě zde však církev nyní ztratila schopnost být první adresou pro tyto „duchovní poutníky“. Neuner ji označil v této souvislosti za „duchovně nekompetentní“.

„Kde máme místa k meditaci, a kde se jí lidé mohou v normálních farnostech naučit?“ řekl. „Lidé hledají společenství se spiritualitou lásky, kde máme pohostinná společenství, která přijímají hledající hosty? Kde máme především duchovní mistry?“

Proti těmto otázkám je podle Zulehnera strukturální reforma církve druhořadá. „Je to jako když si kupuji auto. Musím napřed vědět, k čemu ho budu používat, kam budu jezdit.“ Účinnost struktur stojí a padá s vizemi.

O dialogu s islámem Zulehner řekl, že dialog náboženství je nutný už kvůli zajištění míru. A je potřeba vyjasnit obecnou otázku „jak se můžeme navzájem obohatit“. Křesťané by mohli třeba profitovat z výrazné muslimské „spirituality důvěry“ a z „neuvěřitelně prostého“ způsobu, jímž mnozí muslimové propojují náboženství a běžný život. Islám by se naopak prý mohl od křesťanů naučit, jak lze spojit svobodu a pravdu, veřejnou pluralitu a jasnou vlastní náboženskou identitu.

Slovensko: Nový arcibiskup

Prešov (KAP) Pravoslavná církev Slovenska má nového arcibiskupa. Stal se jím dosavadní biskup z Michalovců Ján Holonič. Prešovský arcibiskupský stolec se uprázdnil 30. ledna smrtí dosavadního arcibiskupa Nikolaje.