Jste zde

Peter Neuner

Laik v církvi podle K. Rahnera a E. Schillebeeckxe

autor: 

Již před l!. vatikánským koncilem se začala stávat neúnosnou běžná a prostá negativní definice laiků jako křesťanů. kteří nejsou kněžími ani řeholníky - jak ve světle analýz nejstarších církevních dějin, kdy bylo podobné děleni církve na stavy nemyslitelné, tak s ohledem na

Šance a perspektivy eucharistického společenství

autor: 

PeterNeuner

Otázka eucharistie je jediným ekumenickým problémem, kterým se našefarnosti intenzivněji zabývají; jeví se jako ústřední ekumenická otázka atakzvaná základna o ni jeví živý zájem. Všechny ostatní ekumenicképroblémy, ať je to otázka církevního úřadu, eklesiologie nebo dějiny církve,jsou považovány za relevantní jen potud, pokud mají význam pro porozuměníeucharistii a pro společenství večeře Páně. Tímto zúžením naše církevní obcenepochybně projevují závažný a správný poznatek: Ekumenu musí být možné i žít aslavit, ekumena se musí prosadit i ve společném slavení bohoslužeb a vespiritualitě. Tak je tomu ve společném vysluhování večeře Páně a v tomtosymbolu je to viditelné. Ekumena zkrátka není žádný čistě teoretický aabstraktní spor o to, kdo má pravdu; ekumena musí přinést plody iv konkrétním křesťanském a církevním životě. O společné slavení večeře Páněse usiluje jako o znamení toho, že smíření nezůstává jen na papíře, ale ževešlo do života a v božím jménu ho můžeme slavit.

Otto Hermann Pesch

autor: 

Zpráva o smrti Otto Hermanna Pesche († 8. 9. 2014) mě zastihla v Koreji, proto píši nekrolog tak pozdě. Nechci zde vědecky hodnotit jeho dílo, chci se jen podělit o několik osobních vzpomínek.

Přihlásit se k odběru RSS - Peter Neuner